Column

Post uit Zwolle voor bij de AFM werkzame accountants? (Steven Hijink & Lars in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/134)

Artikelen

Prof. mr. R.H. Maatman / De prudent person-regel, zorgplichten en het nieuwe pensioencontract
(Ondernemingsrecht 2017/135)
Prof. dr. S. Perrick / Aandelen in de BV en NV en de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen
(Ondernemingsrecht 2017/136)
Mr. dr. M.Y. Nethe / Art. 2:23c lid 2 BW herbergt een tweede verlengingsgrond
(Ondernemingsrecht 2017/137)
Prof. mr. drs. T.M.C. Arons / Verkenning van de internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht bij geschillen over de aansprakelijkheid van bestuurders
(Ondernemingsrecht 2017/138)

Rechtspraak

Procesrecht - Rb. Amsterdam (Vzr.) 21 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5236 (Princen & Peters q.q./KPMG) (Mr. drs. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/139)

Boekbespreking

Mr. B. Kemp, Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: De positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering (diss. Maastricht), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 129, Deventer: Wolters Kluwer 2015, 503 p. (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/140)