Themanummer: Bescherming van beursvennootschappen en vitale vennootschappen

Column

Bescherming zonder bescherming (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2018/10)

Artikelen

Mr. C.J.C. de Brauw / Besluitvorming over strategie en openbare biedingen anno 2018
(Ondernemingsrecht 2018/11)
Mr. S.B. Garcia Nelen / Het normatief richtsnoer voor bescherming van een beursvennootschap door een onafhankelijke stichting
(Ondernemingsrecht 2018/12)
Mr. R.A.F. Timmermans / Ontwikkelingen rondom de stichting continuïteit
(Ondernemingsrecht 2018/13)
Mr. M. Holtzer / Bescherming tegen vijandige biedingen door medezeggenschap van werknemers
(Ondernemingsrecht 2018/14)
Mr. L.F. Groothuis / Hijgerig of een kwestie van lange adem? Beschouwingen bij het Plan Hommen
(Ondernemingsrecht 2018/15)
Mr. E.J. Breukink, prof. mr. C.D.J. Bulten & prof. mr. B.J. de Jong / De bescherming van vitale vennootschappen
(Ondernemingsrecht 2018/16)
Prof. mr. C.D.J. Bulten, prof. mr. B.J. de Jong en mr. E.J. Breukink / De wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecom
(Ondernemingsrecht 2018/17)
Prof. mr. B.J. de Jong, prof. mr. C.D.J. Bulten & mr. E.J. Breukink / De conceptverordening voor screening van buitenlandse overnames en investeringen 
(Ondernemingsrecht 2018/18)

Rechtspraak

- Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 21 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:930 (TMG) (Mr. L.F. Groothuis & mr. P.D. Olden)
(Ondernemingsrecht 2018/19)

Mededeling van de redactie