Afl. 17, 20 december 2019

Column

REEKS DIVERSITEIT (1): Diversiteit of dystopie (Claartje Bulten & Charlotte Perquin-Deelen)
(Ondernemingsrecht 2019/166)

Artikelen

Mr. drs. I.P. Palm-Steyerberg / REEKS DIVERSITEIT (2): Geschiktheidstoetsing in de Nederlandse bankensector en het streven naar diversiteit: een dilemma?
(Ondernemingsrecht 2019/167)

A.L. Jonkers LLM & mr. R.C.M. van Moorsel / WHOA voor iedereen, verdeel de bankenbonus
(Ondernemingsrecht 2019/168)

Mr. R. Dufour / Over de dam die een claimtsunami moet gaan tegenhouden: de scope rule en zijn (on)verenigbaarheid met Europees bevoegdheidsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/169)

Actualiteiten

Wft uit koers (4): Het ‘botert’ niet altijd tussen de Wft en WED
(Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)
(Ondernemingsrecht 2019/170)

Driemaal is scheepsrecht voor EU mkb-groeimarkten en -prospectusregime?
(Mr. M.E.J. Verrest)
(Ondernemingsrecht 2019/171)

Ontwikkelingen in het buitenland

Het Bundesverfassungsgericht en de Europese Banken Unie (Prof. mr. V.P.G. de Serière)
(Ondernemingsrecht 2019/172)

(...)

 

Afl. 16, 21 november 2019

Themanummer: Aandeelhoudersrichtlijn

Ten geleide

Leidt de herziene Aandeelhoudersrichtlijn tot meer langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders? (Maarten Verbrugh & Kid Schwarz)
(Ondernemingsrecht 2019/156)

Artikelen

Prof. mr. B.F. Assink & prof. mr. L. Timmerman / Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders
(Ondernemingsrecht 2019/157)

Drs. R. Abma / De positie en rol van institutionele beleggers
(Ondernemingsrecht 2019/158)

Prof. mr. E.C.H.J. Lokin / Implementatie van de herziene
Aandeelhoudersrichtlijn: het bezoldigingsbeleid
(Ondernemingsrecht 2019/159)

Prof. mr. J.M. de Jongh / Tegenstrijdig belang en transacties met verbonden
partijen
(Ondernemingsrecht 2019/160)

Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort / De bedenktijd: naïef of noodzaak?
(Ondernemingsrecht 2019/161)

Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers & mr. M.R.S.S. Soliman / De implementatie van de herziene
Aandeelhoudersrichtlijn
(Ondernemingsrecht 2019/162)

(...)

 

Actualiteiten

Ltd’s in the Netherlands and BV’s in the UK after a no-deal Brexit (Michael Cuthbertson & Paul Olden)
(Ondernemingsrecht 2019/163)

Corporate governance en het apply and explain principe (Mr. A.A. Sewbaransingh & mr. H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/164)

Rechtspraak

- Burgerlijk procesrecht/Enquêterecht - HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1279
(Enquêteprocedure Xeikon) (Mr. P.H.M. Broere)
(Ondernemingsrecht 2019/165)

(…)

Afl. 15, 8 november 2019

Column

Bullshit jobs (Frans Overkleeft)
(Ondernemingsrecht 2019/141)

Artikelen

Prof. mr. B.J. de Jong / Redelijke vergoedingen voor belangenorganisaties en procesfinanciers bij WCAM-schikkingen
(Ondernemingsrecht 2019/142)

Mr. O. Oost / Arbitrage en de intrekking van rechtspersonenrechtelijke besluiten
(Ondernemingsrecht 2019/143)

Mr. J.M. Blanco Fernández / De koopman, de dominee, ESG en het vennootschapsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/144)

Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2019
(Ondernemingsrecht 2019/145)

Mr. M.J. Giltjes & mr. drs. A.C.W. Pijls / De systematiek van het gebod tot het openbaar maken van voorwetenschap ontleed. Over de subtiele verhouding tussen de leden 1, 4, 7 en 8 van artikel 17 van de Verordening Marktmisbruik
(Ondernemingsrecht 2019/146)

Mr. S.C.E.F. Moulen Janssen / Het dwangakkoord buiten faillissement onder de WHOA en de aandeelhouder. Onder druk worden vennootschappelijke verhoudingen vloeibaar?
(Ondernemingsrecht 2019/147)

Actualiteiten

Wft uit koers (3): Een nieuw implementatiesysteem voor EU-verordeningen? (Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)
(Ondernemingsrecht 2019/148)

De EU-Richtlijn online oprichting van vennootschappen (Mr. K.J. Bakker)
(Ondernemingsrecht 2019/149)

Wijziging Handelsregisterwet 2007 en enkele daaraan gerelateerde onderwerpen (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/150)

Rechtspraak

- Vennootschapsrecht - HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649 (Rechtskarakter vof) (Mr. V.R. Feenstra)
(Ondernemingsrecht 2019/151)

- Enquêterecht - Hof Amsterdam (OK) 30 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1503 (L’etoile properties) (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2019/152)

Boekbespreking

R.M. Hermans, Het onderzoek in de enquêteprocedure (diss. ) (VDHI deel 145) (Mr. J.M. Blanco Fernández)
(Ondernemingsrecht 2019/153)

Reacties

Reactie op Hanegraaf, ‘Het verhalen van kosten van een enquête op een indirect bestuurder’, Ondernemingsrecht 2019/63 (Mr. P.H.M. Broere)
(Ondernemingsrecht 2019/154)

Naschrift (Mr. C.E.J.M. Hanegraaf)
(Ondernemingsrecht 2019/155)

(...)

 

Afl. 14, 15 oktober 2019


Column

Zzp troubles (Jaap van Slooten)
(Ondernemingsrecht 2019/132)

Artikelen

Mr. J.G.C.M. Galle & mr. M.J. Giltjes / Governance en diversiteit pensioenfondsen anno 2019: looking back to move forward
(Ondernemingsrecht 2019/133)

Mr. K. Frielink, mr. drs. M. van Eersel & mr. dr. M.T. van der Wulp / De Wet toezicht trustkantoren 2018. Over een voortgaande strijd om beheersing van integriteitsrisico’s
(Ondernemingsrecht 2019/134)

Mr. F. Heideman & prof. dr. I.J.J. Burgers / Herziening van de rulingpraktijk en beroepsaansprakelijkheid
(Ondernemingsrecht 2019/135)

Actualiteiten

Wft uit koers (2): De niet geregelde ‘gereglementeerde informatie’ (Drs. R. Abma & prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)
(Ondernemingsrecht 2019/136)

Rechtspraak

- Rechtspersonenrecht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht - Hoge Raad (Belastingkamer) 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:576 (Transportbedrijf-arrest) (Prof. mr. B.F. Assink)
(Ondernemingsrecht 2019/137)

- Financieel recht - Hoge Raad 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:746 (overdrachtsregeling Conservatrix) (Mr. A.J.A.D. van den Hurk)
(Ondernemingsrecht 2019/138)

- Pensioenrecht, algemeen verbintenissenrecht, gelijke behandeling - Hof Amsterdam 23 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1452 (Euronext) (Mr. A.G. van Marwijk Kooy)
(Ondernemingsrecht 2019/139)

Boekbespreking

Mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom, Vertrouwen voorop. Een onderzoek naar kwaliteitsbevorderende wetgeving voor Nederlandse accountantsorganisaties (diss Rotterdam) (IVOR nr. 114) (Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA)
(Ondernemingsrecht 2019/140)

(...)

 

Afl. 13, 1 oktober 2019


Column

De Brexit en de vijfde en negende richtlijn (Maarten Kroeze)
(Ondernemingsrecht 2019/121)

Artikelen

Mr. dr. J. van der Pijl / Doorstarten na Smallsteps: risky business
(Ondernemingsrecht 2019/122)

Mr. P.H.M. Broere / De Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures
(Ondernemingsrecht 2019/123)

R.M. Andes / Verslag Ondernemingsrechtdiner 2019: ‘Bestuur in beweging’
(Ondernemingsrecht 2019/124)

Actualiteiten

Wft uit Koers (1): Verbinding met EU-prospectusregelgeving verbroken (Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)
(Ondernemingsrecht 2019/125)

Over Mylans multiple corporate citizenship en de rechtsregel uit Boskalis/Fugro (Mr. E.J. Breukink)
(Ondernemingsrecht 2019/126)

Rechtspraak

- Rechtspersonenrecht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht - HR 12 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1899 (X./Gemeente Gilze en Rijen) (Prof. mr. B.F. Assink)
(Ondernemingsrecht 2019/127)

Boekbespreking

F. Eikelboom, De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure (diss. Groningen 2017) (IVO nr. 105), Deventer: Wolters Kluwer 2017 (Mr. dr. G.P. Oosterhoff)
(Ondernemingsrecht 2019/128)

Reacties

Reactie op Van Bekkum & Kreileman, ‘Bestuurdersaansprakelijkheidsrechtspraak. Kwantitatieve trends 2003-2017’, Ondernemingsrecht 2019/61 (Mr. dr. W.A. Westenbroek)
(Ondernemingsrecht 2019/129)

Naschrift (Mr. J. van Bekkum & mr. N. Kreileman)
(Ondernemingsrecht 2019/130)

Berichten

Fusie & Overname Congres Advocatuur 2019
(Ondernemingsrecht 2019/131)

(...)

 

Afl. 12, 5 september 2019

Themanummer: Modernisering personenvennootschappen

Column

Lof van de beknoptheid (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2019/104)

Artikelen

Prof. mr. M. van Olffen / Modernisering personenvennootschappen. Less is more, but can also be too little
(Ondernemingsrecht 2019/105)

Mr. V.A.E.M. Meijers / Personenvennootschappen: oprichting en toe- en uittreding
(Ondernemingsrecht 2019/106)

Prof. mr. W.J.M. van Veen / Rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap
(Ondernemingsrecht 2019/107)

Prof. mr. B.F. Assink / Het bestuur van de vennootschap, enige kanttekeningen
(Ondernemingsrecht 2019/108)

Mr. dr. S.E. van der Waals / De V van Voorontwerp en Vertegenwoordiging
(Ondernemingsrecht 2019/109)

Prof. mr. H.E. Boschma / Vermogensrechtelijke aspecten: de vennootschap-rechtspersoon als eigenaar, pandrecht en vruchtgebruik
(Ondernemingsrecht 2019/110)

Prof. mr. drs. I.S. Wuisman / Het Voorontwerp modernisering personenvennootschappen en aansprakelijkheid
(Ondernemingsrecht 2019/111)

Prof. mr. J.B. Huizink / De stille maatschap: het grootste geheim van ons recht
(Ondernemingsrecht 2019/112)

Mr. dr. A.J.S.M. Tervoort / De commanditaire vennootschap in het Voorontwerp modernisering personenvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/113)

Prof. mr. M.J.A. van Mourik / Gemoderniseerde personenvennootschappen, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
(Ondernemingsrecht 2019/114)

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman / Herstructurering van personenvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/115)

Mr. Chr. M. Stokkermans / Voortzetting onderneming door de laatste vennoot
(Ondernemingsrecht 2019/116)

Mr. dr. P.P.D. Mathey-Bal / Modernisering personenvennootschappen. Over winst, verlies en administratieplicht
(Ondernemingsrecht 2019/117)

Prof. dr. S. Perrick / Personenvennootschap, ontbinding en vereffening
(Ondernemingsrecht 2019/118)

Prof. dr. S.A. Stevens / Op weg naar een nieuw regime voor personenvennootschappen: de fiscale uitdagingen
(Ondernemingsrecht 2019/119)

Voorontwerp wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/120)

(...)

 

Afl. 10/11, 9 augustus 2019

Column

AFM en accountants: over wortel en stok (met roeptoeter) (Steven Hijink)
(Ondernemingsrecht 2019/92)

Artikelen

Prof. dr. E.P.M. Joosen / Proportionaliteit in het Europese financieel toezichtrecht
(Ondernemingsrecht 2019/93)

Mr. C.J.C. de Brauw / Bescherming van beursvennootschappen: tijd voor herijking op basis van de pijlers van het huidige stakeholdermodel
(Ondernemingsrecht 2019/94)

Mr. dr. A.P.M.J. Vonken & mr. L.A.H.T. Vonken / Een bespiegeling over de exceptieclausule van art. 10:8 BW, toegespitst op de Incorporatieleer
(Ondernemingsrecht 2019/95)

Mr. N.A.M. Offergelt & mr. P.R. Schütte / Analyse van het wisselvallige IPO-seizoen 2017/2018
(Ondernemingsrecht 2019/96)

Prof. mr. B.J. de Jong / De nieuwe Prospectusverordening en uitvoeringsregelgeving: een update
(Ondernemingsrecht 2019/97)

Actualiteiten

Pensioenakkoord 2019 (Prof. mr. R.H. Maatman & mr. drs. E.H.A. Schram)
(Ondernemingsrecht 2019/98)

De Nederlandsche Bank wijzigt beoordeling van aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar (Mr. B.C.G. Jennen)
(Ondernemingsrecht 2019/99)

Machtigingswet oprichting Invest-NL (Mr. R.J. Botter)
(Ondernemingsrecht 2019/100)

Symposiumverslag ‘Technologische ontwikkelingen & financieel recht’ (Mr. M.A.R. Nannings)
(Ondernemingsrecht 2019/101)

Rechtspraak

- Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (OK) 30 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1535 (Bloembollenbedrijf) (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2019/102)

- Enquêterecht - Rechtbank Amsterdam (NCC) 8 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1637 (Eerste NCC-uitspraak) (Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, mr. V.R. Vroom & mr. M.J. Bosselaar)
(Ondernemingsrecht 2019/103)

(...)

 

Afl. 9, 11 juli 2019

Column

Valkuilen bij het bestrijden van tunneltjes (Steven Hijink & Lars in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2019/84)

Artikelen

Mr. T.M. Stevens / Investeringstoets telecommunicatie
(Ondernemingsrecht 2019/85)

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers / Het UBO-register
(Ondernemingsrecht 2019/86)

Mr. S. Ramsanjhal & mr. S. Sahtie / De insider melding onder de Verordening Marktmisbruik met betrekking tot afgeleide en verbonden financiële instrumenten
(Ondernemingsrecht 2019/87)

Actualiteiten

Hybride AV heeft de toekomst (Prof. mr. G.J.C. Rensen & mr. R.A. Hagens)
(Ondernemingsrecht 2019/88)

Rechtspraak

- Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoge Raad 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2370 (Geocopter) (Prof. mr. M.L. Lennarts)
(Ondernemingsrecht 2019/89)

- Internationaal faillissementsrecht - Hoge Raad 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:54 (Yukos) (Mr. dr. L.M. van Bochove)
(Ondernemingsrecht 2019/89)

Boekbespreking

Mr. R.A.F. Timmermans, Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen (VDHI deel 147) (Mr. dr. G.N.H. Kemperink)
(Ondernemingsrecht 2019/91)

(...)

 

Afl. 8, 28 juni 2019

Themanummer: Bestuur in beweging

Column

Het bestuur in perspectief (Sven Dumoulin)
(Ondernemingsrecht 2019/75)

Artikelen

Prof. mr. C.D.J. Bulten / Hoe autonoom is de BV-bestuurder?
(Ondernemingsrecht 2019/76)

Prof. mr. A.F. Verdam / Het bestuur van de dochter in concernverband
(Ondernemingsrecht 2019/77)

Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin / Het bestuur van de beursvennootschap. Enige beschouwingen over bestuur, toezicht en governance
(Ondernemingsrecht 2019/78)

Prof. mr. M. van Olffen / Contracteren over bestuur. Niet omdat het moet, maar omdat het kan
(Ondernemingsrecht 2019/79)

Mr. A.F.J.A. Leijten / Bestuur en tegenstrijdig belang
(Ondernemingsrecht 2019/80)

Mr. dr. P.J. van der Korst / Bestuur en algemene vergadering
(Ondernemingsrecht 2019/81)

Mr. drs. C.F. Perquin-Deelen / Gedrag binnen de meerhoofdige RvB en RvC
(Ondernemingsrecht 2019/82)

Mr. P.D. Olden / Bestuur en aansprakelijkheid: intuïtief door de grijze tussenzone
(Ondernemingsrecht 2019/83)

(...)

Afl. 7, 24 mei 2019

Column 

Kantelpunt in en buiten het ondernemingsrecht en het doel van de onderneming (Maarten Verbrugh)
(Ondernemingsrecht 2019/67)

Artikelen
Prof. mr. J.M. de Jongh / Drie aspecten van tegenstrijdig belang
(Ondernemingsrecht 2019/68)

Prof. mr. C.D.J. Bulten & prof. mr. C.J.H. Jansen / De taak van de commissaris in een duurzame wereld
(Ondernemingsrecht 2019/69)

Mr. dr. S. Cools & mr. T.A. Keijzer / Over meervoudig stemrecht, loyaliteitsstemrecht, levenscycli en horizonbepalingen. Rechtseconomische en rechtsvergelijkende beschouwingen
(Ondernemingsrecht 2019/70)

Actualiteiten

De Claimcode 2019 (Pjotr Broere)
(Ondernemingsrecht 2019/71)

Naar een VN-verdrag over mensenrechten en transnationale ondernemingen (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/72)

De financiële sector en klimaatverandering (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/73)

Rechtspraak

- Mededingingsrecht - HvJ EU 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:204, C-724/17 (Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions) (Mr. B.J. Drijber)
(Ondernemingsrecht 2018/74)

(…)

Afl. 6, 24 mei 2019

Column

Gegijzeld door de geschiktheidstoets (Pieter Couwenbergh)
(Ondernemingsrecht 2019/59)

Artikelen
Mr. B.M. Katan / Toerekening van kennis van groepsvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/60)

Mr. J. van Bekkum & mr. N. Kreileman / Bestuurdersaansprakelijkheidsrechtspraak. Kwantitatieve trends 2003-2017
(Ondernemingsrecht 2019/61)

Mr. J.H. Bennaars / 14 jaar na de 15 april-arresten: is ontslag van een vennootschapsbestuurder echt altijd ontslag? Wat is een redelijke grond en welke (ontslag)regels gelden voor welke bestuurder?
(Ondernemingsrecht 2019/62)

Mr. C.E.J.M. Hanegraaf / Het verhalen van kosten van een enquête op een indirect bestuurder
(Ondernemingsrecht 2019/63)

Actualiteiten

Wetsvoorstel bestuur en toezicht teruggedraaid (Prof. mr. P.J. Dortmond)
(Ondernemingsrecht 2019/64)

Update wetgeving financiële markten 2019 (Prof. mr. C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2019/65)

Rechtspraak

- Prospectusaansprakelijkheid - HvJ EU 12 september 2018, ECLI:EU:C:2018:701 (H.Löber/Barclays Bank plc) (Mr. L.F.A. Welling-Steffens)
(Ondernemingsrecht 2018/66)

(…)

Afl. 5, 18 april 2019

‘De toekomst is geschiedenis’

Themanummer opgedragen aan Vino Timmerman

Column

De toekomst is geschiedenis (Gerard van Solinge)
(Ondernemingsrecht 2019/44)

Ernstige verwijten over ernstig verwijt (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2019/45)

Artikelen
Hans Beckman / Vaststelling van de jaarrekening nader beschouwd
(Ondernemingsrecht 2019/46)

Berend Jan Drijber / Willen we dit?
(Ondernemingsrecht 2019/47)

Robert van Galen / Timmerman en het insolventierecht
(Ondernemingsrecht 2019/48)

Steven Hijink & Kitty Lieverse / De internationalisering van het effectenverkeer ofwel de opleving van de leer van de statutaire zetel
(Ondernemingsrecht 2019/49)

Maarten Kroeze / Grondslagen van geldend ondernemingsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/50)

Marco Nieuwe Weme / Bescherming tegen afschaffing van bescherming
(Ondernemingsrecht 2019/51)

Martin van Olffen / The happy lawyer
(Ondernemingsrecht 2019/52)

Guido Roth / Van de AFM, de rechtsstaat, die aan haar voorbij gaat
(Ondernemingsrecht 2019/53)

Hanny Schutte-Veenstra / Zoek de nuance: afgeleide schade of directe schade?
(Ondernemingsrecht 2019/54)

Jaap van Slooten / De praktische betekenis van de OECD-richtlijnen voor het medezeggenschapsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/55)

Hans van Sonderen / Enkele fiscale aantekeningen bij ‘Een inkoop die geen inkoop is’
(Ondernemingsrecht 2019/56)

Charlotte Perquin-Deelen / De Timmerman-terughoudendheid
(Ondernemingsrecht 2019/57)

Pauline Insinger-Boreel / Van een groot kantoor naar tijdschrift Ondernemingsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/58)

(…)

Afl. 4, 19 maart 2019

Themanummer: Vertrouwen en transparantie

Column

Transparantie en vertrouwen (Jan Garvelink)
(Ondernemingsrecht 2019/34)

Artikelen
Prof. mr. J.B.S. Hijink / Vertrouwen en transparantie. Over de complexe verhouding tussen transparantieverplichtingen en vertrouwen in het ondernemingsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/35)

Ir. H.P.M. Hijink / De rol van informatie bij uitkeringen in de zorgsector
(Ondernemingsrecht 2019/36)

Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort / Commissarissen en informatie. Een duivels dilemma
(Ondernemingsrecht 2019/37)

Prof. dr. A.J. Brouwer RA / Organisatiecontinuïteit en de jaarrekening
(Ondernemingsrecht 2019/38)

Mr. P.R. Schütte / De regulering van forward looking statements
(Ondernemingsrecht 2019/39)

Rechtspraak

- Vertegenwoordiging - Hoge Raad 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2217 (Unisphere) (Mr. K.A.M. van Vught)
(Ondernemingsrecht 2018/40)
Ondernemingsrecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 26 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2651 (VEB/SRH (voorheen SNS)/Staat) (Mr. Floor Eikelboom)
(Ondernemingsrecht 2019/41)
- Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4684 (Xeikon) (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2019/42)
- Enquêterecht/aansprakelijkheidsrecht - Rb. Midden-Nederland 5 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5864 (Van den Bor c.s./Küh & Moolenburgh) (Mr. P.H.M. Broere)
(Ondernemingsrecht 2019/43)

(…)

Afl. 3, 05 maart 2019

Column

Het ziekenhuis aan de afgrond (Robert van Galen)
(Ondernemingsrecht 2019/21)

Artikelen
Mr. J.A.E.F. van Leeuwen Boomkamp / Koopprijsmechanismes in overnamecontracten: een vergelijkend overzicht
(Ondernemingsrecht 2019/22)

Prof. dr. J.C.M. van Sonderen / Fiscale aspecten van koopprijsmechanismes in overnamecontracten
(Ondernemingsrecht 2019/23)

Mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom, prof. mr. J.B.S. Hijink & mr. drs. L. in ’t Veld / AFM-verkenning “Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector”
(Ondernemingsrecht 2019/24)

Mr. M.W. Josephus Jitta / Het voorontwerp over de bedenktijd; bedenktijd voor de wetgever?
(Ondernemingsrecht 2019/25)

Y. Desmedt, E. Monard & K.P. Olsthoorn / De een zijn dood, de ander zijn brood: De handelsbeschermende maatregelen van president Trump en de mogelijke impact ervan voor het bedrijfsleven in de EU en Nederland
(Ondernemingsrecht 2019/26)

Actualiteiten

Inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Mr. P.J. van der Korst)
(Ondernemingsrecht 2019/27)

Rechtspraak

- Medezeggenschapsrecht - HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:725 (Holland Casino) (Mr. K.M.J.R. Maessen & dr. mr. S.F.H. Jellinghaus)
(Ondernemingsrecht 2018/28)
Overeenkomstenrecht - HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 (Opzegging VOF) (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2019/29)
Aansprakelijkheidsrecht/Schadevergoedingsrecht - HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1811 (Licorne) (Mr. B. Kemp)
(Ondernemingsrecht 2019/30)
Insolventierecht - HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189 (Schepel en Miedema q.q./Rabobank (Eurocommerce)) (Mr. A. Steneker)
(Ondernemingsrecht 2019/31)

Reacties

Reactie op Hans Beckman, ‘Blokkers boekhoudkundige truc’, Ondernemingsrecht 2018/129 (Steef Bartman)
(Ondernemingsrecht 2019/32)

Naschrift (Hans Beckman)
(Ondernemingsrecht 2019/33)

(…)

Afl. 2, 06 februari 2019

Column

De contractuele enquêtebevoegdheid (z)onder voorwaarden (Tom Salemink)
(Ondernemingsrecht 2019/11)

Artikelen
Prof. mr. M. van Olffen / Voorontwerp wettelijke bedenktijd beursvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/12)

Mr. P.L. Hezer & mr. dr. P.P. de Vries / De verplichting tot ondertekening van de jaarrekening bij de BV en de NV
(Ondernemingsrecht 2019/13)

Mr. J.M. Blanco Fernández / Het oordeel van de onderzoeker over wanbeleid
(Ondernemingsrecht 2019/14)

Mr. M.W. Josephus Jitta / Reverse listings en een aantal in dat verband opkomende vragen
(Ondernemingsrecht 2019/15)

Prof. dr. S. Perrick / Een verdergaande bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid over aandelen op naam
(Ondernemingsrecht 2019/16)

Mr. C.R. Nagtegaal / “Volstorting” van aandelen bij fusie en splitsing
(Ondernemingsrecht 2019/17)

Rechtspraak

Vennootschapsrecht - Hoge Raad (Civiele kamer) 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652 (Boskalis/Fugro) (Mr. E.J. Breukink)
(Ondernemingsrecht 2018/18)

Boekbespreking

Mr. K. Spruitenburg, De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV, een onderzoek naar de toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 153), Deventer: Wolters Kluwer 2018, 528 p. (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2019/19)

C.J.C. de Brauw, Overnames van beursvennootschappen (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 143), Deventer: Wolters Kluwer 2017, 1.084 p. (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/20)

(…)

Afl. 1, 14 januari 2019

Themanummer: De digitale onderneming

Column

Ondernemingsrecht in een veranderende wereld (Steven Hijink & Jaap van Slooten)
(Ondernemingsrecht 2019/1)

Artikelen
Prof. mr. Jaap Winter / Ontmenselijking van de grote onderneming
(Ondernemingsrecht 2019/2)

Prof. mr. J.B.S. Hijink / Robots in de boardroom
(Ondernemingsrecht 2019/3)

Mr. A. van der Krans / De toekomst van de AVA: fysiek, hybride of virtueel: leg de keuze bij de vennootschap
(Ondernemingsrecht 2019/4)

Prof. dr. mr. D.S. Smit / Belastingheffing bij digitale ondernemingen
(Ondernemingsrecht 2019/5)

Prof. mr. J.M. van Slooten & mr. J. Holscher / De werkerscoöperatie
(Ondernemingsrecht 2019/6)

Prof. mr. F.G. Laagland & mr. J. Kloostra / De Engelse tussencategorie als oplossing voor platformwerk: mythe of werkelijkheid?
(Ondernemingsrecht 2019/7)

Mr. dr. M. Kullmann / Platformwerk, besluitvorming door algoritmen en bewijs van algoritmische discriminatie
(Ondernemingsrecht 2019/8)

Prof. mr. R.H. Maatman, mr. drs. E.H.A. Schram & mr. A.P.C. Godlieb / Pensioeninnovatie, inzicht en handelingsperspectief: een weg naar vertrouwen in ons pensioenstelsel
(Ondernemingsrecht 2019/9)

Dr. M.J. Bijlsma & dr. ir. S. van Veldhuizen / De virtuele bank als onderneming
(Ondernemingsrecht 2019/10)

Afl. 17, 13 december 2018

Column
Blokkers boekhoudkundige truc (Hans Beckman)
(Ondernemingsrecht 2018/129)

Artikelen
Prof. mr. F.G. Laagland / Voorbij de grenzen van het Nederlandse werknemersbegrip. Een Europese analyse van de zzp-plannen van het Nederlandse kabinet
(Ondernemingsrecht 2018/130)

Mr. B.C.G. Jennen / De voorafgaande toetsing van aandeelhouders van financiële ondernemingen
(Ondernemingsrecht 2018/131)

Prof. mr. M.A. Verbrugh / De ‘European Model Company Act’ (EMCA)
(Ondernemingsrecht 2018/132)

Boekbespreking

M.J. van Uchelen-Schipper, De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting (diss. Utrecht 2018), IVO nr. 112, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (Mr. C.H.C. Overes)
(Ondernemingsrecht 2018/133)

Reacties

Reactie op Schwarz, Ondernemingsrecht 2018/96 (Mr. R.A.F. Timmermans)
(Ondernemingsrecht 2018/134)

Naschrift (Prof. mr. C.A. Schwarz)
(Ondernemingsrecht 2018/135)

(...)

Afl. 16, 27 november 2018

Column
De toekomst van de Nederlandse financiële sector na de Brexit (Bart P.M. Joosen)
(Ondernemingsrecht 2018/116)

Artikelen
Prof. mr. A.F. Verdam / Worstelen met toezicht in het monistisch bestuursmodel
(Ondernemingsrecht 2018/117)

Prof. dr. S. Perrick / Over de executie van aandelen in een BV door de pandhouder
(Ondernemingsrecht 2018/118)

Harold Koster / Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
(Ondernemingsrecht 2018/119)

Mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort / Enige lacunes in het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder bij fusies en splitsingen
(Ondernemingsrecht 2018/120)

Actualiteiten
Naar een nieuwe variant van de BV? Initiatiefnota Ondernemen met een maatschappelijke missie (Prof. mr. J.M. de Jongh)
(Ondernemingsrecht 2018/121)

Rechtspraak

- Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 18 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2488 (Eneco Group N.V.) (Mr. T. Salemink & mr. F.C.A van de Bult)
(Ondernemingsrecht 2018/123)

Boekbespreking

R.E. van Lambalgen, State aid to banks (diss. EUR 2018) (IVOR nr. 109), Deventer: Wolters Kluwer 2018 (Mr. B.J. Drijber)
(Ondernemingsrecht 2018/124)

Reacties

Reactie op J.M. Blanco Fernández, ‘Wat is de vennootschap en wat behoort het vennootschapsrecht te zijn’, Ondernemingsrecht 2018/29 (Prof. mr. dr. M.A. Verbrugh)
(Ondernemingsrecht 2018/125)

Naschrift (Mr. J.M. Blanco Fernández)
(Ondernemingsrecht 2018/126)

De externe deskundige van artikel 25 lid 1 onder n WOR: alleen wie de schoen past, trekt hem aan. Reactie op P.H. Burger & L.C.J. Sprengers, ‘Zoals heurt, is niet zoals het gebeurt’, Ondernemingsrecht 2018/31 (Mr. B.W. Roelvink & mr. B. Kloppert)
(Ondernemingsrecht 2018/127)

Naschrift (Mr. P.H. Burger & mr. L.C.J. Sprengers)
(Ondernemingsrecht 2018/128)

(...)

Afl. 15, 06 november 2018

Column
Druk of vacuüm? Externe accountant voor Lavide gezocht (Lars in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2018/110)

Artikelen
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2018
(Ondernemingsrecht 2018/111)

Mr. I.C.P. Groenland / Related party transactions. Over implementatie van EU regels en Nederlandse corporate governance
(Ondernemingsrecht 2018/112)

Mr. P.H.M. Broere / De begroting van de kosten van een enquête, geen onvoorwaardelijke liefde
(Ondernemingsrecht 2018/113)

Actualiteiten
Wijziging administratieve ontbindingsprocedure (Mr. dr. M.Y. Nethe)
(Ondernemingsrecht 2018/114)

Boekbespreking

P.H.N. Quist, Conversie en aandelen (diss. Nijmegen) VDHI nr. 149, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2018/115)

(...)

Afl. 14, 06 november 2018

Column
Van vennootschappelijk belang (Gerard van Solinge)
(Ondernemingsrecht 2018/104)

Artikelen
Mr. B.C. Elion & mr. M.H.C. Sinninghe Damsté / Europese initiatieven voor collectief schadevergoedingsrecht
(Ondernemingsrecht 2018/105)

Mr. dr. R. Mellenbergh / Kan overtreding van het ‘verbo d op asset-stripping’ leiden tot een vordering uit onrechtmatige daad?
(Ondernemingsrecht 2018/106)

Drs. R. Abma / Het voorontwerp van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten
(Ondernemingsrecht 2018/107)

Actualiteiten
Diversiteit op de werkvloer: de recente cijfers (Mr. drs. C.F. Perquin-Deelen)
(Ondernemingsrecht 2018/108)

Boekbespreking

B.M. Katan, Toerekening van kennis aan rechtspersonen (diss. Nijmegen), serie Onderneming & Recht, deel 98, Wolters Kluwer 2017 (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2018/109)

(...)

Afl. 13, 24 september 2018

Column
De openbaarheid van het faillissementsverslag: discutabel of niet? (Charlotte Perquin-Deelen) 
(Ondernemingsrecht 2018/99)

Artikelen
Prof. mr. B. Bierens / Een juridische rondreis door het geldstelsel van het Koninkrijk der Nederlanden
(Ondernemingsrecht 2018/100)

Mr. A.P.C. Godlieb / De vijfde anti-witwasrichtlijn en de potentiële impact op de Europese cryptocurrency-markt
(Ondernemingsrecht 2018/101)

Mr. drs. A.A. Bootsma & mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom / Toezicht – Verslag van het Van der Heijden Congres 2017
(Ondernemingsrecht 2018/102)

Actualiteiten
De rol van de accountant bij (de corporate governance verklaring in) het bestuursverslag van beursvennootschappen. Over de wetgevers goede bedoelingen, een bezorgde schrager en een sussende commissie-Van Manen (Mr. S. Rietveld & mr. drs. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2018/103)

(...)

Afl. 12, 30 augustus 2018

Column
Claimtransparantie (Berend Jan Drijber)
(Ondernemingsrecht 2018/93)

Artikelen
Mr. dr. G.N.H. Kemperink / “Ik hoor u wel, maar luister niet…”: de raad van commissarissen en het executive committee bij de beursgenoteerde vennootschap 
(Ondernemingsrecht 2018/94)
Mr. dr. C.J.A. van Geffen / De (achterhaalde) wettelijke band tussen jaarrekening en kapitaalbescherming 
(Ondernemingsrecht 2018/95)

Actualiteiten
Ahold Delhaize en de verlenging van de optie op beschermingsaandelen; enkele observaties (Prof. mr. C.A. Schwarz)
(Ondernemingsrecht 2018/96)
De invoering van een wettelijke bedenktijd: bedenkt de wetgever zich? (Mr. R. Traas)
(Ondernemingsrecht 2018/97)

Rechtspraak
- Internationaal privaatrecht - Hof van Justitie van de Europese Unie 7 maart 2018, nr. C-560/16, ECLI:EU:C:2018:167 en ECLI:EU:C:2017:872 (E.ON Czech Holding) (Mr. S. van Dongen)
(Ondernemingsrecht 2018/98)

(…)

Afl. 10/11, 7 augustus 2018

Column

De illusie van diversiteit aan de top (Charlotte Perquin-Deelen)
(Ondernemingsrecht 2018/84)

Artikelen

Mr. K. Frielink / De quasi-bestuurder naar Nederlands en Nederlands Caribisch rechtspersonenrecht
(Ondernemingsrecht 2018/85)
Mr. P. Kerckhaert & mr. B. Bierman / Het nieuwe prudentiële raamwerk voor beleggingsondernemingen. Kapitaal- en governance-eisen voor beleggingsondernemingen
(Ondernemingsrecht 2018/86)
Mr. P.H.M. Broere & mr. drs. C.F. Perquin-Deelen / Verslag Ondernemingsrechtdiner 2018: ‘De onderneming onderzocht’
(Ondernemingsrecht 2018/87)

Actualiteiten

Seminar Van der Heijden Instituut: ‘Bescherming van beursvennootschappen en vitale vennootschappen’ (Mr. E.J. Breukink)
(Ondernemingsrecht 2018/88)

Rechtspraak

- Europees recht - Hof van Justitie van de Europese Unie (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (Slowaakse Republiek/Achmea B.V.) (Mr. B.J. Drijber)
(Ondernemingsrecht 2018/89)
- Bestuurdersaansprakelijkheid/Pensioenrecht - Hoge Raad 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3019 (Kantrans) (Mr. C.M. Harmsen)
(Ondernemingsrecht 2018/90)
- Procesrecht - Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:54 (Princen & Peters q.q./KPMG) (Mr. drs. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2018/91)

Boekbespreking

K.W.H. Broekhuizen, Klantbelang, belangenconflict en zorgplicht (Prof. mr. C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2018/92)

(…)

Afl. 9, 13 juli 2018

Column
Proportionaliteit, diversiteit en eenheidsworst (Kitty Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2018/76)

Artikelen

Prof. mr. K.W.H. Broekhuizen / Markten, mensen en zorgvuldigheid
(Ondernemingsrecht 2018/77)
Prof. mr. L. Timmerman / De carrousel van beschermingsmaatregelen (ofwel: on and on and on)
(Ondernemingsrecht 2018/78)

Actualiteiten

Europese consultatie openbare verslaggeving (Prof. mr. H. Beckman)
(Ondernemingsrecht 2018/79)
Symposiumverslag ‘Marktmisbruik’ (Mr. B.T. Veenstra)
(Ondernemingsrecht 2018/80)

Rechtspraak

- Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoge Raad 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470 (Beleggers/TMF) (Prof. dr. M.L. Lennarts)
(Ondernemingsrecht 2018/81)
- Enquêterecht - Hoge Raad 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:597 (Leaderland) (Mr. P.H.M. Broere)
(Ondernemingsrecht 2018/82)

Ontwikkelingen in het buitenland

Het vernieuwde Belgische Wetboek van Economisch Recht (Mr. M.J.M. Taeymans)
(Ondernemingsrecht 2018/83)

(…)

Afl. 8, 22 juni 2018

Themanummer: Evaluatie en aanbevelingen inzake het enquêterecht

Inleiding

Mr. drs. C.F. Perquin-Deelen / Evaluatie en aanbevelingen inzake het enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2018/64)
Mr. G.C. Makkink / Ork, ork, ork, soep eet je met een…
(Ondernemingsrecht 2018/65)
Dr. A.J.F. Lafarre LLM MSc, B.C.J. Schippers LLM, S.F.W. van den Bosch LLM MSc, prof. dr. C.F. Van der Elst & dr. G.J.H. van der Sangen / De evaluatie van de Wet aanpassing enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2018/66)

De enquêtegerechtigden

Prof. mr. C.D.J. Bulten / “Sesam, open u”, over de toegang tot het enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2018/67)
Mr. G.P. Oosterhoff / A rose by any other name would smell as sweet
(Ondernemingsrecht 2018/68)

De onmiddelijke voorzieningen

Mr. M.W. Josephus Jitta / Tijd voor wijziging van het paradigma. Enkele gedachten naar aanleiding van onmiddellijke voorzieningen in de enquêteprocedure
(Ondernemingsrecht 2018/69)

Het onderzoek

Mr. drs. R.M. Hermans / Enkele suggesties voor aanpassing van de regels voor de onderzoeksfase
(Ondernemingsrecht 2018/70)
Mr. P.D. Olden / Informele werkgroep verbetering onderzoek enquêteprocedure
(Ondernemingsrecht 2018/71)

Wanbeleid

Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk / Materieel enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2018/72)

De eindvoorzieningen

Mr. F. Eikelboom / De voorzieningen van art. 2:356 BW; een tussenstation dat eindbestemming moet worden
(Ondernemingsrecht 2018/73)

De OK-functionarissen

Mr. Y. Borrius / Enkele observaties over de positie van OK-functionarissen
(Ondernemingsrecht 2018/74)
Mr. T. Salemink / Stichting Rimari Praktijktips voor OK-bestuurders
(Ondernemingsrecht 2018/75)

(…)

Afl. 7, 24 mei 2018

Column
Thinking, fast and slow. Over de totstandkoming van wetgeving over de beurs-BV (Bart Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2018/55)

Artikelen

Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort & mr. T.A. Keijzer / Herziening Britse Corporate Governance Code: stof tot nadenken
(Ondernemingsrecht 2018/56)
Mr. A.J.A.D. van den Hurk / Het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars
(Ondernemingsrecht 2018/57)
Mr. A. Holtland & mr. N. Orlić / Verzoeken om informatie: kiezen kan doen verliezen
(Ondernemingsrecht 2018/58)

Actualiteiten

De nieuwe UBO-definitie per 1 juni 2018 (Mr. dr. B. Snijder-Kuipers)
(Ondernemingsrecht 2018/59)
Symposiumverslag ‘Brexit en de regulering van de Europese financiële markten’ (Mr. S.A.M. Keunen)
(Ondernemingsrecht 2018/60)
Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder: verdergaande dematerialisatie van toonderstukken (Prof. mr. D.F.M.M. Zaman & mr. B. Kemp)
(Ondernemingsrecht 2018/61)

Rechtspraak

- Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:377 (Xeikon) (Mr. P.H.M. Broere)
(Ondernemingsrecht 2018/62)

Boekbespreking

Mr. C.J.A. van Geffen, Company law and IFRS, the relation between capital maintenance and financial reporting; ties that bind? (Mr. drs. C.M. Harmsen)
(Ondernemingsrecht 2018/63)

(...)

Afl. 6, 11 mei 2018

Column
Het arbeidsrecht moet op de schop (Jaap van Slooten)
(Ondernemingsrecht 2018/43)

Artikelen

Prof. mr. H.E. Boschma, prof. mr. M.L. Lennarts, prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra & dr. K. van Veen / Evaluatie Wet bestuur en toezicht
(Ondernemingsrecht 2018/44)
Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort / De aandeelhouder als hoeksteen van de beursvennootschap?
(Ondernemingsrecht 2018/45)

Actualiteiten

Ter herinnering aan mr. H.L.J. Roelvink (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2018/46)
Aanpassing MSCI-indices bij dual class shares (Matthijs de Jongh)
(Ondernemingsrecht 2018/47)
Het jaarrekeningseizoen en termijnen (Hans Beckman)
(Ondernemingsrecht 2018/48)
Sustainable finance & sustainability reporting (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/49)

Rechtspraak

- Arbeidsrecht - Hoge Raad (Civiele Kamer) 16 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182 (X./Decor Handelsmaatschappij B.V.) (Prof. mr. J.M. van Slooten)
(Ondernemingsrecht 2018/50)
- Tuchtrecht - CBb 16 november 2017, ECLI:NL:CBB:2017:360 (Accountant Weyl/AFM) (Prof. mr. J.B.S. Hijink & mr. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2018/51)
Jaarrekeningenrecht/ondernemingsrecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:540 (OM-Handels GMBH en MW Holding GMBH/Steinhoff International Holdings N.V.) (Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA)
(Ondernemingsrecht 2018/52)
Toezichtrecht - Rb. Rotterdam 20 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9977 (Ernst & Young Accountants LLP/Stichting Autoriteit Financiële Markten) (Mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom)
(Ondernemingsrecht 2018/53)

Boekbespreking

S.E. van der Waals, De optimale rechtsvorm voor de samenwerking in het beroep. Confectie of maatpak? (diss. Utrecht, VDHI nr. 139), Deventer: Wolters Kluwer 2017 (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2018/54)

(...)

Afl. 5, 17 april 2018 

Column
“It all ends in tears anyway” (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2018/36)

Artikelen

Mr. M.G. Dudink / Een fatale termijn voor grensoverschrijdende juridische fusie? Ervaringen naar aanleiding van de fusie tussen Ahold en Delhaize
(Ondernemingsrecht 2018/37)
Mr. P.T.J. Wolters & prof. dr. B.P.F. Jacobs / De toegang tot betaalrekeningen onder PSD2
(Ondernemingsrecht 2018/38)

Actualiteiten

AkzoNobel: enkele afrondende gedachten (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/39)

Wetgeving

Wetgevingsoverzicht 2017 (Mr. dr. M. Meinema)
(Ondernemingsrecht 2018/40)

Rechtspraak

- Financieel recht - HvJ EU 16 november 2017, C-658/15 (Robeco Hollands Bezit NV e.a./Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)) (Mr. E.J. van Praag)
(Ondernemingsrecht 2018/41)
- Ondernemingsrecht - Rechtbank Amsterdam (vzr.) 10 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5845 (Elliott c.s./AkzoNobel) (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/42)

(...)

Afl. 4, 9 april 2018 

Column
Shell staat achter, maar niet (meer) naast NAM (Eva Nass)
(Ondernemingsrecht 2018/28)

Artikelen

Mr. J.M. Blanco Fernández / Wat is de vennootschap en wat behoort het vennootschapsrecht te zijn
(Ondernemingsrecht 2018/29)
Mr. M.W. Josephus Jitta / Ceci n’est pas une pipe. Dit is geen boekbespreking maar een reactie op “Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang”
(Ondernemingsrecht 2018/30)
Mr. P.H. Burger & mr. L.C.J. Sprengers / ‘Zoals heurt, is niet zoals het gebeurt’. Over de rol ondernemingsraad bij verkoop van de onderneming
(Ondernemingsrecht 2018/31)

Rechtspraak

- Medezeggenschapsrecht - Hof van Justitie EU 18 juli 2017, nr. C-566/15 ECLI:EU:C:2017:562 (Erzberger/TUI) (Mr. J.J.M. van Mierlo)
(Ondernemingsrecht 2018/32)
- Aansprakelijkheidsrecht/tuchtrecht - Hoge Raad 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2452 (Keniaanse Bloemenimport) (Mr. D.L. Barbiers & prof. mr. J.B.S. Hijink)
(Ondernemingsrecht 2018/33)
- Ondernemingsrecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1965 (Elliott/AkzoNobel) (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/34)

Ontwikkelingen in het buitenland

Ontwikkelingen rondom de Shareholder Proposal Rule (Mr. E.J. Breukink)
(Ondernemingsrecht 2018/35)

(...)

Afl. 3, 6 maart 2018 

Column

Machiavelli in de boardroom (Guus Kemperink)
(Ondernemingsrecht 2018/20)

Artikelen

Mr. Ch.E. Honée / Governance aspecten van het Executive Committee, en de vraag: waar staan zijn leden?
(Ondernemingsrecht 2018/21)
Mr. B.M. Katan / Kennis van de bestuurder = kennis van de rechtspersoon. Toch?
(Ondernemingsrecht 2018/22)
G.P. Roth / Bezwaar maken bij de AFM en DNB
(Ondernemingsrecht 2018/23)

Actualiteiten

Blockchain, crypto finance en robotisering in het ondernemingsrecht (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/24)
Verbreking fiscale eenheid vennootschapsbelasting door certificering (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/25)

Rechtspraak

- Prejudiciële vragen/faillissementsrecht - Hoge Raad 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2269 (Rosbeek q.q./BNP Parisbas Fortis) (Mr. L.F.A. Welling-Steffens)
(Ondernemingsrecht 2018/26)
Faillissementsrecht/arbeidsrecht - Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2905 (Constar Plastics) (Mr. S. Palm)
(Ondernemingsrecht 2018/27)

(...)

 Afl. 2, 6 februari 2018 

Themanummer: Bescherming van beursvennootschappen en vitale vennootschappen

Column

Bescherming zonder bescherming (Vino Timmerman) 
(Ondernemingsrecht 2018/10)

Artikelen

Mr. C.J.C. de Brauw / Besluitvorming over strategie en openbare biedingen anno 2018 
(Ondernemingsrecht 2018/11)
Mr. S.B. Garcia Nelen / Het normatief richtsnoer voor bescherming van een beursvennootschap door een onafhankelijke stichting 
(Ondernemingsrecht 2018/12)
Mr. R.A.F. Timmermans / Ontwikkelingen rondom de stichting continuïteit
(Ondernemingsrecht 2018/13)
Mr. M. Holtzer / Bescherming tegen vijandige biedingen door medezeggenschap van werknemers 
(Ondernemingsrecht 2018/14)
Mr. L.F. Groothuis / Hijgerig of een kwestie van lange adem? Beschouwingen bij het Plan Hommen 
(Ondernemingsrecht 2018/15)
Mr. E.J. Breukink, prof. mr. C.D.J. Bulten & prof. mr. B.J. de Jong / De bescherming van vitale vennootschappen 
(Ondernemingsrecht 2018/16)
Prof. mr. C.D.J. Bulten, prof. mr. B.J. de Jong en mr. E.J. Breukink / De wet voorkoming ongewenste zeggenschap telecom 
(Ondernemingsrecht 2018/17)
Prof. mr. B.J. de Jong, prof. mr. C.D.J. Bulten & mr. E.J. Breukink / De conceptverordening voor screening van buitenlandse overnames en investeringen 
(Ondernemingsrecht 2018/18)

Rechtspraak

- Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 21 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:930 (TMG) (Mr. L.F. Groothuis & mr. P.D. Olden
(Ondernemingsrecht 2018/19)

Mededeling van de redactie

(...)

Afl. 1, 19 januari 2018

Column

Onbevreesde OK-bestuurders (Tom Salemink)
(Ondernemingsrecht 2018/1)

Artikelen

Mr. K.H.M. de Roo / De nalevingsplicht van het bestuur van rechtspersonen
(Ondernemingsrecht 2018/2)
Prof. mr. drs. T.M.C. Arons / Internationale bevoegdheid en toepasselijk recht bij aansprakelijkstelling van bestuurders door de curator van een Nederlandse vennootschap
(Ondernemingsrecht 2018/3)
Mr. F. Eikelboom / De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure
(Ondernemingsrecht 2018/4)

Actualiteiten

De wettelijke verankering van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/5)
Earnings-strippingregeling. Beperking renteaftrek in de vennootschapsbelasting (Prof. dr. J.C.M. van Sonderen)
(Ondernemingsrecht 2018/6)
Wetsvoorstel over inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2018/7)

Rechtspraak

- Europees recht - HvJ EU 25 oktober 2017, zaak C 106/16, ECLI:EU:C:2017:804 (Polbud) (Prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra)
(Ondernemingsrecht 2018/8)
- Procesrecht/onteigening - HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2904 (SNS) (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2018/9)

Afl. 17, 09 december 2016

Column

Wie spreekt namens de vennootschap? (Jan Maarten Slagter)
(Ondernemingsrecht 2016/122)

Artikelen

Prof. dr. R.J. de Weijs / Wanorde? Hoe het faillissementsrecht zich tegen schuldeisers dreigt te keren
(Ondernemingsrecht 2016/123) 

Mr. B.J. Drijber / Privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht: nieuwe rechtspraak en nieuwe wetgeving
(Ondernemingsrecht 2016/124)

Rechtspraak

Procesrecht HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3299 (Yukos) (Mr. M.Y. Nethe
(Ondernemingsrecht 2016/125)

Rechtspersonenrecht - HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1061 (IMG/NVT) (Mr. C.H.C. Overes)
(Ondernemingsrecht 2016/126)

(...)

Afl. 16, 15 november 2016

Column

Fraudebestrijding en bestuursverbod (R.J. van Galen)
(Ondernemingsrecht 2016/116)

Artikelen

C.D.J. Bulten & C.J.H. Jansen / Bijna vergeten: veertig jaar Boek 2 BW
(Ondernemingsrecht 2016/117) 

G.P. Oosterhoff / Aantasting van besluiten door houders van economische belangen bij aandelen
(Ondernemingsrecht 2016/118)

A.L. Vytopil / Implementatie van de Richtlijn niet-financiële informatie in Nederland. Een gemiste kans op het gebied van transparantie voor multinationals
(Ondernemingsrecht 2016/119)

Rechtspraak

Financieel recht/Europees recht - HvJ EU 20 april 2016, C-366/13, ECLI:EU:C:2016:282 (Profit Investment SIM SpA/Commerzbank e.a.) (L.F.A. Welling-Steffens
(Ondernemingsrecht 2016/120)

Financieel recht - Rechtbank Oost-Brabant 29 juni 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3383 (Stichting Renteswapschadeclaim/Rabobank) (T.M.C. Arons)
(Ondernemingsrecht 2016/121)

(...)

Afl. 15, 04 november 2016

Column

De voorzitter van de one-tier board als dwaallicht (A.A. Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2016/108)

Artikelen

N. Kreileman & C.D.J. Bulten / Het civielrechtelijke bestuursverbod
(Ondernemingsrecht 2016/109) 

Quirijn Bongaerts / Ge(mis)plaatst kapitaal
(Ondernemingsrecht 2016/110)

A.A. Bootsma, J.B.S. Hijink & L. in ’t Veld De eerste beurs-BV. Certifi caten van aandelen in Fastned BV toegelaten tot de handel op de nieuwe gereglementeerde markt van Nx’change
(Ondernemingsrecht 2016/111)

Actualiteiten

Richtlijn hypothecair krediet (Jonneke van Poelgeest)
(Ondernemingsrecht 2016/112)

Het voorstel toepasbaarheid Code op one-tier boards (R.G.J. Nowak)
(Ondernemingsrecht 2016/113)

Drie variaties op een thema; complicaties bij de bepaling van de te vergoeden waarde in OKprocedures (Marius Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2016/105)

Rechtspraak

- Europees vennootschapsrecht/internationaal privaatrecht - HvJ EU 7 april 2016, C-483/14 (Tomas Arons
(Ondernemingsrecht 2016/114)

Boekbespreking

M. Holtzer, De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap (Mr. P. H. Burger)
(Ondernemingsrecht 2016/115)

(...)

Afl. 14, 10 oktober 2016

Column

Innovatie en Ondernemingsrecht (Bastiaan Assink)
(Ondernemingsrecht 2016/100)

Artikelen

Mr. K.A.M. van Vught / Arbitrage van besluiten in rechtspersonen. Fremdkörper of geheimtip?
(Ondernemingsrecht 2016/101) 

Mr. E.J. van Praag / De retailklant in de FinTech wereld: een juridische verkenning
(Ondernemingsrecht 2016/102)

Actualiteiten

Interest Rate Risk in the Banking Book - IRRBB (Roel Theissen)
(Ondernemingsrecht 2016/103)

Naar een nieuwe regeling voor depersonenvennootschap.
Verslag van het symposium d.d. 15 juni 2016 (Priscilla Mathey-Bal)
(Ondernemingsrecht 2016/104)

Drie variaties op een thema; complicaties bij de bepaling van de te vergoeden waarde in OKprocedures (Marius Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2016/105)

Ontwikkelingen in het buitenland

Verlichting van het internationale sanctieregime ten aanzien van Iran. 
Het belang van compliance en risk management voor internationaal zakendoen (Mr. drs. S.M. Peek & mr. S. Marić)
(Ondernemingsrecht 2016/106)

Boekbespreking

Mr. drs. P. Laaper, Uitbesteding in de financiële sector (diss. 2015) (Onderneming en Recht nr. 88), Deventer: Wolters Kluwer 2016 (René Maatman)
(Ondernemingsrecht 2016/107)

(...)

Afl. 13, 14 september 2016

Column

Over de uitleg van uitspraken van de Hoge Raad. Nog een keer over het Spaanse villa-arrest (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2016/94)

Artikelen

Mr. M.W. Josephus Jitta / Aspecten van de overdracht ten titel van beheer door de Ondernemingskamer en de rol van de beheerder in het kader van de enquêteprocedure
(Ondernemingsrecht 2016/95) 
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2016
(Ondernemingsrecht 2016/96)

Actualiteiten

Het consultatiedocument voor de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars (Mr. A.J.A.D. van den Hurk)
(Ondernemingsrecht 2016/97)

Reacties

Reactie op mr. W.A. Westenbroek, ‘Externe bestuurdersaansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid en toerekening’ (Mr. drs. J. van Bekkum)
(Ondernemingsrecht 2016/98)
Naschrift. Bestuurdersaansprakelijkheid: hoe iets is en hoe iets behoort te zijn (Mr. W.A. Westenbroek)
(Ondernemingsrecht 2016/99)

(...)

Afl. 12, 25 augustus 2016

Column

Décharge en bonus voor het bestuur van Volkswagen (Paul Frentrop)
(Ondernemingsrecht 2016/81)

Artikelen

P.J. Dortmond / Het Wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen en het verenigingsrecht
(Ondernemingsrecht 2016/82) 
Prof. mr. D.R. Doorenbos / Openbaarmaking van voorwetenschap onder de Verordening marktmisbruik
(Ondernemingsrecht 2016/83)
Mr. drs. A.A. Bootsma / Nederland, het Delaware van Europa?
(Ondernemingsrecht 2016/84)

Actualiteiten

Het rapport van de Werkgroep Personenvennootschappen (H.E. Boschma & J.B. Wezeman)
(Ondernemingsrecht 2016/85)
Future of European Company Law (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2016/86)
Intrekking voorstel voor de Europese Stichting (FE) (Harold Koster & Maarten Verbrugh)
(Ondernemingsrecht 2016/87)
IOSCO- rapport over auditcommissies (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2016/88)

Rechtspraak

Vennootschapsrecht - Hof Den Haag 31 mei 2016, nr. 200.169.961/01 (R.A.F. Timmermans
(Ondernemingsrecht 2016/89)

Boekbespreking

Over opinions – Handleiding voor het opstellen en beoordelen van Nederlandsrechtelijke legal opinions, Jan Marten van Dijk (Prof. mr. C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2016/90)

Reacties

Een bom onder het Nederlandse incorporatiestelsel? (A.A. Bootsma, J.B.S. Hijink & L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2016/91)
Delaware aan de Noordzee moet inversions verwelkomen (Paul Olden & Leo Groothuis)
(Ondernemingsrecht 2016/92)
De bom, de gifpil en het incorporatiestelsel (Mr. dr. G.N.H. Kemperink & mr. K.H.M. de Roo)
(Ondernemingsrecht 2016/93)

Berichten

Eleventh European Company and Financial Law Review (ECFR) Symposium on September 30th 2016, Copenhagen, Denmark

(...)

Afl. 10-11, 02 augustus 2016

Themanummer: Concernrecht

Column

Eenheid en verscheidenheid in concernverhoudingen (M. Olaerts)
(Ondernemingsrecht 2016/75)

Artikelen

Forum Europaeum on Company Groups / Proposal to facilitate the management of crossborder company groups in Europe
(Ondernemingsrecht 2016/76) 
Prof. mr. S.M. Bartman / Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern
(Ondernemingsrecht 2016/77)
Mr. J.P.H. Zwemmer / Over het werkgeverschap van de personeelsvennootschap en groepsaansprakelijkheid bij het intra-concern detacheren van werknemers
(Ondernemingsrecht 2016/78)
A.J.M. Klein Wassink / Gedachten over de invulling van moederlijke zorgplichten in doorbraaksituaties
(Ondernemingsrecht 2016/79)

Actualiteiten

The Informal Company Law Expert Group: “Report on information on groups” (Eva Eijkelenboom)
(Ondernemingsrecht 2016/80)

Berichten

Congres Groningen Centre for European Financial Services Law op 30 september 2016 te Amsterdam

(...)

Afl. 9, 14 juli 2016

Themanummer: Corporate Governance

Column

Een kwestie van vertrouwen (Jaap van Manen)
(Ondernemingsrecht 2016/66)

Artikelen

Charles Honée / Corporate governance, een vogelvlucht
(Ondernemingsrecht 2016/67) 
Sandra Rietveld & Manon Cremers / Herziening van de Corporate Governance Code: een overzicht van de wijzigingen 
(Ondernemingsrecht 2016/68)
Sven Dumoulin / Het voorstel voor een nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code: visie en strategie
(Ondernemingsrecht 2016/69)
Lodewijk de Waal / Beloningsbeleid: het blijft behelpen
(Ondernemingsrecht 2016/70)
Gijs Makkink / De Code als moreel kompas. Een goed idee? 
Tafelrede gehouden tijdens het Ondernemingsrechtdiner op 9 juni 2016
(Ondernemingsrecht 2016/71)
Erik van de Loo & Jaap Winter / Cultuur en gedrag volgens de nieuwe Corporate Governance Code
(Ondernemingsrecht 2016/72)
Carin Gorter / Het complexe samenspel bij risicomanagement
(Ondernemingsrecht 2016/73)
Claartje Bulten & Corjo Jansen / De taak van de commissaris in een digitale wereld: de noodzaak van awareness van cyber security
(Ondernemingsrecht 2016/74)

(…) 

Afl. 8, 28 juni 2016

Column

Het gezag van de wet(gever) en toezichthouder (Steven Hijink)
(Ondernemingsrecht 2016/60)

Artikelen

Mr. drs. S.W. van den Berg / Herstructureringsmiddel voor distressed debt investors: credit bidding
(Ondernemingsrecht 2016/61) 
Harold Koster / De vernieuwde Woningwet: Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
(Ondernemingsrecht 2016/62)

Actualiteiten

Wetsvoorstel 34378 tot uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen (Manon Warmerdam)
(Ondernemingsrecht 2016/63)
Effectieve klokkenluidersbescherming (OESO Rapport) (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2016/64)

Boekbespreking

(Ondernemingsrecht 2016/65)

(…)

Afl. 7, 6 juni 2016

Column

Naar een verantwoorde beloningscultuur (Ferdinand Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2016/54)

Artikelen

Mr. dr. G.N.H. Kemperink & mr. K.H.M. de Roo / Mylan and beyond: de positie van de Nederlandse beschermingsstichting van de beursgenoteerde vennootschap met meervoudige nationaliteit
(Ondernemingsrecht 2016/55) 
Mr. drs. K.H. Boonzaaijer, mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom & mr. drs. L. in ‘t Veld / Draagt nieuwe wetgeving voor accountants(organisaties) bij aan het dichten van de verwachtingskloof?
(Ondernemingsrecht 2016/56) 

Actualiteiten

Brexit, Britse opvattingen en het vrij verkeer van werkenden (Ferdinand Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2016/57)
Voortgang wetsvoorstel Winstuitkering in de zorg (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2016/58)

Ontvangen uitgaven

(Ondernemingsrecht 2016/59)

(…)

Afl. 6, 11 mei 2016

Column

Commissie-Van Manen bepleit langetermijnwaardecreatie, maar faciliteert onbedoeld aandeelhoudersactivisme (Michael Schouten)
(Ondernemingsrecht 2016/46)

Artikelen

Mr. M.A.B. Verstraten / De coöperatieve joint venture
(Ondernemingsrecht 2016/47) 
Mr. G.P. Roth / Rechtsbescherming tegen handelingen van DNB en de AFM. Observaties uit dogmatisch én praktisch oogpunt
(Ondernemingsrecht 2016/48)
Prof. mr. V.P.G. de Serière & mr. B.C.G. Jennen / Gevolgen van Brexit voor Nederland. Enkele juridische overwegingen
(Ondernemingsrecht 2016/49) 

Reacties

Reactie bij Hélène M. Vletter-van Dort, ‘Commissarissenbeloning in de concept-Code: volledige alignment?’, Ondernemingsrecht 2016/22 (G.N.H. Kemperink)
(Ondernemingsrecht 2016/50)
Naschrift (Hélène M. Vletter-van Dort)
(Ondernemingsrecht 2016/51)
Het stemrechtloze aandeel met ‘slechts’ een recht op uitkering van het overschot na vereffening. Een reactie. (R.A. Wolf)
(Ondernemingsrecht 2016/52)
Naschrift (Titiaan Keijzer & Lars in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2016/53)

Berichten

ZIFO & Van der Heijden Instituut Congres “Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen”, 15 juni 2016
Ondernemingsrecht Diner 2016: Rondom Corporate Governance, 9 juni 2016 te Artis, Amsterdam

(…)

Afl. 5, 12 april 2016

Column

When the facts change … (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2016/39)

Artikelen

Mr. G.P. Oosterhoff / Aandelenswaps en enquêtebevoegdheid.
Economische belangen op basis van derivaten en de toegang tot het enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2016/40) 
Prof. dr. S. Perrick / De wettelijke regeling van de vereffening van de ontbonden gemeenschap van maatschap en vennootschap kan op eenvoudige wijze aanzienlijk worden verbeterd
(Ondernemingsrecht 2016/41)

Actualiteiten

Update financiële markten 2016. De Wijzigingswet Financiële Markten 2016, de Wet toezicht kredietunies en de implementatie van UCITS V (C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 
2016/42)
Nieuwe regeling voor de bescherming van beleggers in derivaten tegen het insolventierisico van tussenpersonen (V.P.G. de Serière)
(Ondernemingsrecht 
2016/43)
Gewijzigde fiscale besluiten over het toestemmingsvereiste bij commanditaire vennootschappen en fondsen voor gemene rekening (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 
2016/44)

Rechtspraak

Faillissementsrecht - HR 5 februari 2016 ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank Sneek/Verdonk q.q.) Geen voorrang boedelvordering pandhouder op kosten van executie en vereffening, waaronder het salaris van de curator. (R.J. van Galen)
(Ondernemingsrecht 2016/45)

(…)

Afl. 4, 28 maart 2016

Column

Negatieve rente: min maal min is plus? (Prof. mr. W.A.K. Rank)
(Ondernemingsrecht 2016/32)

Artikelen

Bart Bierens / Banken in een macro-juridische context: over recht, risico, resolutie en financiële stabiliteit
(Ondernemingsrecht 2016/33) 
Ph.W. Schreurs
 / Denkbare verbeteringen in de positie van werknemers bij bedrijven in moeilijkheden en de Wet Continuïteit Ondernemingen II
(Ondernemingsrecht 2016/34)
Titiaan Keijzer & Lars in ’t Veld / ‘Slechts’ aanspraak op het liquidatie-overschot: onvoldoende om van een BV-aandeel te kunnen spreken?
(Ondernemingsrecht 2016/35)

Actualiteiten

Monitoring Commissie Corporate Governance Code – Rapport monitoring boekjaar 2014 (Bart Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2016/36)

Rechtspraak

- Financieel recht - Hof Amsterdam 15 september 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:3842) (X/ING Bank NV) Geslaagd beroep van kredietnemer op dwaling bij renteswapovereenkomst. (T.M.C. Arons)
(Ondernemingsrecht 2016/37)

Boekbespreking

P.P.D. Mathey-Bal, De positie van de vennootschap onder firma. In civielrechtelijk, vennootschapsrechtelijk, publiekrechtelijk en Europeesrechtelijk perspectief (A.J.S.M. Tervoort)
(Ondernemingsrecht 2016/38)

(…)

Afl. 3, 2 maart 2016

Column

Commissarissenbeloning in de concept-Code: volledige alignment? (Hélène M. Vletter-van Dort)
(Ondernemingsrecht 2016/22)

Artikelen

Prof. mr. M. Nelemans / Verantwoord financieel strafrecht
(Ondernemingsrecht 2016/23) 
Mr. W.A. Westenbroek
/ Externe bestuurdersaansprakelijkheid, rechtspersoonlijkheid en toerekening
(Ondernemingsrecht 2016/24)
Prof. mr. B.J. de Jong / Schade door misleiding op de effectenmarkt revisited
(Ondernemingsrecht 2016/25)

Actualiteiten

Elektronisch deponeren; een bescheiden kijkje onder de motorkap (R. van der Goes-Lunneker)
(Ondernemingsrecht 2016/26)
Persoonlijk Pensioen met Risicodeling (Mark Heemskerk, René Maatman en Bas Werker)
(Ondernemingsrecht 2016/27)
Implementatie gewijzigde richtlijn transparantie (C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2016/28)
Conferentieverslag ‘Europese Bankenunie’ (M.B.J. van Rijn)
(Ondernemingsrecht 2016/29)

Reacties

Hoe om te gaan met de vernietigingsactie van art. 6:193j lid 3 BW op de kapitaalmarkt? Reactie op T.M.C. Arons, Van financiële massaproducten en (massa) vernietigingssancties, Ondernemingsrecht 2015/104 (J.P. Franx)
(Ondernemingsrecht 2016/30)
Naschrift (Tomas Arons)
(Ondernemingsrecht 2016/31)

(…)
 

Afl. 2, 16 februari 2016

Column

Wiek Slagter: een onvermoeibare ondernemingsrechtjurist (De redactie)
(Ondernemingsrecht 2016/13)

Artikelen

Mr. H.H. Kersten / De rol van de auditcommissie bij het toezicht door de raad van commissarissen op Risicobeheer
(Ondernemingsrecht 2016/14) 
Mr. J. Italianer en mr. A.W. van der Vegt / MAD II: Mutually Assured Destruction?
(Ondernemingsrecht 2016/15)

Actualiteiten

Begrotingsnieuws 2016 (M.R. Mok, H.M.N. Schonis en F.B.J. Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2016/16)
Strengere regels voor private equity? De initiatiefnota van Nijboer en Groot in ondernemingsrechtelijk perspectief (J. Barneveld)
(Ondernemingsrecht 2016/17)

Rechtspraak

- Jaarrekeningenrecht - Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2008 (Aino) (Eva Nass)
(Ondernemingsrecht 2016/18)
- Bestuurdersaansprakelijkheid - Rechtbank Amsterdam 28 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:7495 (VEB en Stichting VEB-Actie Landis/Kuiken en Bus) (Arnoud Pijls)
(Ondernemingsrecht 2016/19)

Ontwikkelingen in het buitenland

Corruptie en omkoping: enkele buitenlandse ontwikkelingen (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2016/20)

Boekbespreking

Mr. dr. A.J.S.M. Tervoort, Het Nederlandse personenvennootschapsrecht (Prof. mr. J.B. Huizink)
(Ondernemingsrecht 2016/21)

(…) 

 

Afl. 1, 2 februari 2016

Themanummer: Corporate Mediation

Column

Ieder het zijne in 2022 (Peter Ingelse)
(Ondernemingsrecht 2016/1)

Artikelen (A) en Praktijk (P)

Prof. dr. M. C. Euwema / Bemiddeling bij conflicten aan de top (A)
(Ondernemingsrecht 2016/2)

Mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen / De hype van mediation gerelativeerd (A)
(Ondernemingsrecht 2016/3)

Mr. A. Schaberg / Mediation en rechtspraak: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid (P)
(Ondernemingsrecht 2016/4)

Mr. P.D. Olden en prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers / De president-commissaris als mediator? (A)
(Ondernemingsrecht 2016/5)

Mr. H.F. Doeleman / Zakelijke mediation, perikelen (A)
(Ondernemingsrecht 2016/6)

Mr. A.H. Bos / Een praktijkgeval: de gordiaanse knoop (P)
(Ondernemingsrecht 2016/7)

Mr. P. Ingelse / De Ondernemingskamer en alternatieve geschilbeslechting (A)
(Ondernemingsrecht 2016/8)

Mr. E. Schutte en mr. J. Spierdijk / Hoe maak je een zakelijke mediation tot een succes? Vijf tips voor de advocaat (P)
(Ondernemingsrecht 2016/9)

Mr. P.N. Wakkie / Een praktijkgeval: ex parte mediation in de VS (P)
(Ondernemingsrecht 2016/10)

Mr. M.A. Schonewille / Grensoverschrijdende mediation: hetzelfde, maar dan wel anders ... (P)
(Ondernemingsrecht 2016/11)

Mededelingen van de Ondernemingskamer

(Ondernemingsrecht 2016/12)

 

 

Afl. 17, 06 december 2017

Column

Tien jaar Wet op het financieel toezicht: een verkenning naar de toekomst van de jubilaris (Rego Boer)
(Ondernemingsrecht 2017/141)

Artikelen

Prof. mr. B.J. Drijber & mr. C. de Rond / De Europeanisering van de Wft
(Ondernemingsrecht 2017/142)
Prof. mr. V.P.G. de Serière & Mr. B.C.G. Jennen / De betekenis van ‘soft law’ in de financiële toezichtwetgeving
(Ondernemingsrecht 2017/143)
Prof. mr. T. Barkhuysen, mr. drs. L. Westendorp & mr. S. Ramsanjhal / De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?
(Ondernemingsrecht 2017/144)
Prof. mr. C.W.M. Lieverse / Doorwerking van het financieel toezichtrecht in het vennootschapsrecht
(Ondernemingsrecht 2017/145)
Prof. mr. J.B.S. Hijink / Regulering van de beursvennootschap: over Deel 5 Wft als rommelkamer en ontwikkelingen buiten Boek 2 BW
(Ondernemingsrecht 2017/146)
Mr. G.P. Roth / De beperkte aansprakelijkheid van DNB en de AFM. Een slecht doordacht concept met steeds minder bestaansrecht
(Ondernemingsrecht 2017/147)

Actualiteiten

Capital Markets Union + Brexit = European Supervisory Authorities 2.0 (Mr. E.J. van Praag)
(Ondernemingsrecht 2017/148)

Rechtspraak

- Beroepsaansprakelijkheid HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444 (Bastion de Leede) (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/149)

Berichten

Symposium Stichting WONO, 19 januari 2018 te Amsterdam

(...)

Afl. 16, 21 november 2017

Column

Post uit Zwolle voor bij de AFM werkzame accountants? (Steven Hijink & Lars in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/134)

Artikelen

Prof. mr. R.H. Maatman / De prudent person-regel, zorgplichten en het nieuwe pensioencontract
(Ondernemingsrecht 2017/135)
Prof. dr. S. Perrick / Aandelen in de BV en NV en de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen
(Ondernemingsrecht 2017/136)
Mr. dr. M.Y. Nethe / Art. 2:23c lid 2 BW herbergt een tweede verlengingsgrond
(Ondernemingsrecht 2017/137)
Prof. mr. drs. T.M.C. Arons / Verkenning van de internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht bij geschillen over de aansprakelijkheid van bestuurders
(Ondernemingsrecht 2017/138)

Rechtspraak

Procesrecht Rb. Amsterdam (Vzr.) 21 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5236 (Princen & Peters q.q./KPMG) (Mr. drs. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/139)

Boekbespreking

Mr. B. Kemp, Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: De positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering (diss. Maastricht), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 129, Deventer: Wolters Kluwer 2015, 503 p. (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/140)

(...)

Afl. 15, 07 november 2017

Column

De prepack-vlinder die een rups bleef (Ferdinand Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2017/124)

Artikelen

Mr. drs. S.W. van den Berg / Een waarderingskader voor waarderingsopdrachten in ondernemingsrechtelijke procedures
(Ondernemingsrecht 2017/125)
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2017
(Ondernemingsrecht 2017/126)

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht HvJ EU (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980 (Gutiérrez Naranjo e.a.) (Mr. B.J. Drijber)
(Ondernemingsrecht 2017/127)

- Ondernemingsrecht/Financieel recht - HvJ EU 20 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:572 (Marco Tronchetti Provera SpA e.a./Consob) (Mr. J.H.L. Beckers)
(Ondernemingsrecht 2017/128)

- Faillissementsrecht - HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2997 (Faillissementsverhoor; misbruik van bevoegdheid) (Mr. R.M. Avezaat)
(Ondernemingsrecht 2017/129)

- Faillissementsrecht - HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Hansteen/Verwiel q.q.) (Mr. L.E.Q. Smits van Oyen & mr. M. Windt)
(Ondernemingsrecht 2017/130)

- Faillissementsrecht - HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563 (VKP/Curatoren Aldel) (Mr. drs. A.A.J. Smelt)
(Ondernemingsrecht 2017/131)

- Financieel recht - HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107 (SNS/Stichting Gedupeerden Overwaardeconstructie W&P) (Mr. B.T.M. van der Wiel)
(Ondernemingsrecht 2017/132)

Ontwikkelingen in het buitenland

Afgrenzingsproblemen bij het financieel toezicht in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Prof. mr. F.B.M. Kunneman)
(Ondernemingsrecht 2017/133)

(...)

Afl. 14, 09 oktober 2017

Themanummer: ‘De aandeelhouder’

Column

‘De aandeelhouder’ (Rients Abma)
(Ondernemingsrecht 2017/112)

Artikelen

Prof. mr. M. Olaerts / Is de aandeelhouder gebonden aan het belang van de vennootschap?
(Ondernemingsrecht 2017/113) 
Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers / De Aandeelhoudersrichtlijn in de rebound
(Ondernemingsrecht 2017/114)
Mr. J.H. Lemstra / Wet aanpassing enquêterecht; meer of minder toegang voor aandeelhouders?
(Ondernemingsrecht 2017/115)
Prof. mr. J.H.M. Willems / Mogen aandeelhouders strategische onderwerpen agenderen?
(Ondernemingsrecht 2017/116)
Mr. M.H.C. Sinninghe Damste & mr. B. Kemp / Aansprakelijkheid van aandeelhouders: another view of the cathedral
(Ondernemingsrecht 2017/117)
Prof. mr. H.J. de Kluiver / Modernisering Ondernemingsrecht; waarheen, waarvoor?
(Ondernemingsrecht 2017/118)

Actualiteiten

Samenvoeging zes EU-vennootschapsrichtlijnen in één kapitaalvennootschappenrichtlijn (‘Verzamelrichtlijn’) (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/119)

Rechtspraak

- Faillissementsrecht - HR 7 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:635 (Jongepier q.q./Drieakker) (Mr. M.H.E. Rongen)
(Ondernemingsrecht 2017/120)

- Faillissementsrecht - HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982 (DA retail) (Mr. B.I. Kraaipoel & mr. S. Jellinghaus)
(Ondernemingsrecht 2017/121)

- Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 juli 2017, 200.213.736/01 OK (Fortuna Entertainment Group NV II) (Mr. drs. A.A. Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2017/122)

Boekbespreking

P. van Schilfgaarde, De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht, IVOR nr. 100, Deventer: Wolters Kluwer 2016 (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/123)

(...)

Afl. 13, 14 september 2017

Themanummer: Bestuur en toezicht

Redactioneel

Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(Ondernemingsrecht 2017/100)

Column

De Hoge Raad en het bevorderen van integriteit in ondernemingen (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2016/101)

Artikelen

Mr. J.M. de Jongh / Bestuur en toezicht rechtspersonen in vogelvlucht
(Ondernemingsrecht 2016/102) 
Mr. P.D. Olden / Taak, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders 
(Ondernemingsrecht 2016/103)
Mr. drs. C.M. Harmsen / Artikel 2:9c BW: aansprakelijkheid van bestuurders ingeval van faillissement van de rechtspersoon
(Ondernemingsrecht 2016/104)
Prof. mr. Barbara Bier / Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: enkele gedachten bij horizontaal, verticaal en diagonaal toezicht
(Ondernemingsrecht 2016/105)
Mr. P.H.N. Quist / Toezichthoudende organen en de gevolgen van het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor de inrichtingsvrijheid van verenigingen en stichtingen
(Ondernemingsrecht 2016/106)
Mr. dr. A.G.H. Klaassen / Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de semipublieke sector: een betere aansluiting op Boek 2 BW is wenselijk
(Ondernemingsrecht 2016/107)

Rechtspraak

- Bestuurdersaansprakelijkheid - HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast) (Mr. M.J. Faber & mr. P.D. Olden)
(Ondernemingsrecht 2017/108)

- Medezeggenschapsrecht - HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1206 (Stichting Lunet Zorg/cliëntenraad LVCR) (Prof. mr. L.G. Verburg)
(Ondernemingsrecht 2017/109)

Boekbespreking

J.H.L. Beckers, De acting in concert-regeling inzake hetverplicht bod op effecten (diss. 2016) (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 136), Deventer: Wolters Kluwer 2016 (Mr. P.E.B. Corten)
(Ondernemingsrecht 2017/110)

M. Zilinsky, De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie (Offerhaus-serie), Den Haag: Boom Juridisch 2017 (Mr. S.M. van den Braak)
(Ondernemingsrecht 2017/111)

Berichten

Themadag ‘Rechtspreken in het financiële recht; op weg naar morgen’, 5 oktober 2017, Utrecht
(Ondernemingsrecht 2017/112)

(...)

Afl. 12, 28 augustus 2017

Column

Een wetgevingsexercitie van ongekende proporties: de herziening van de Wft (Victor de Serière)
(Ondernemingsrecht 2017/93)

Artikelen

Mr. drs. R. Verheggen / Ervaringen met de raadsheer-commissaris in het enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2017/94) 

M.L.H. Reumers / The Business Rescue Craze in European Insolvency Law. You can’t always have your cake and eat it too
(Ondernemingsrecht 2017/95)

Mr. P.H.M. Broere / De procesfinancier in het enquêterecht: wie betaalt, bepaalt?
(Ondernemingsrecht 2017/96)

Actualiteiten

De Corporate Governance Code en haar inwerkingtreding (Sandra Rietveld & Manon Cremers)

(Ondernemingsrecht 2017/97)

Rechtspraak

- Rechtspersonenrecht - HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:771 (Omzettingkerkgenootschap) (Mr. dr. B. Snijder-Kuipers)

(Ondernemingsrecht 2017/98)

Financieel recht - Rechtbank Amsterdam 15 mei 2017,ECLI:NL:RBAMS:2017:3309 (Overdrachtsregeling Conservatrix) (Mr. A.J.A.D. van den Hurk)

(Ondernemingsrecht 2017/99)

(...)

Afl. 10-11, 27 juli 2017

Column

Kort Amerikaans (Jurjen Lemstra)
(Ondernemingsrecht 2017/82)

Artikelen

Prof. mr. D. Busch / Een rol voor de AFM bij afwikkeling van massaschade in de financiële sector?
(Ondernemingsrecht 2017/83) 

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté & mr. drs. T.M.C. Arons / Collectief schadeverhaal bij kartels in de financiële sector; zegen of vloek
(Ondernemingsrecht 2017/84)

Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk & mr. dr. J.B. van de Velden / Collectief schadeverhaal vanuit de optiek van de aangesproken partij
(Ondernemingsrecht 2017/85)

Mr. drs. T.M.C. Arons & mr. drs. G.F.E. Koster / Op weg naar collectief schadeverhaal in het Nederlands recht. Perikelen bij het Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie
(Ondernemingsrecht 2017/86)

Rechtspraak

- Financieel recht - HvJ EU 27 april 2017, C-559/15 (Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)) en Beschikking van het Gerecht 24 juni 2016, T-590/15 (Onix Asigurări SA/ EIOPA) (Mr. E.J. van Praag)
(Ondernemingsrecht 2017/87)

Arbeidsrecht - HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687 (Condor/FNV c.s.) (Prof. mr. H.N. Schelhaas)
(Ondernemingsrecht 2017/88)

Aansprakelijkheid - HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 (Stichting Fortis Effect e.a./De Staat der Nederlanden) (Mr. drs. A.C.W. Pijls)
(Ondernemingsrecht 2017/89)

Vertegenwoordiging - 90 HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR2017:144 (Frèle Vastgoedprojecten B.V.) (Prof. mr. W.J.M. van Veen)
(Ondernemingsrecht 2017/90)

Procesrecht - 91 HR 31 maart 2017 ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/curatoren en CRI) (Mr. E.A. van Dooren)
(Ondernemingrecht 2017/91)

Boekbespreking

W.J.M. van Veen, M.P. Bongard, Grensoverschrijdende juridische fusies. De verschillende grondslagen, mogelijkheden en beperkingen, Serie Recht & Praktijk Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer 2015 (Mr. G.C. van Eck & mr. dr. E.R. Roelofs)
(Ondernemingsrecht 2017/92)

(...)

Afl. 09, 03 juli 2017

Column

Geïntegreerde verslaggeving: de vrijblijvendheid voorbij (Gerben Everts & Mohamed El Harchaoui)
(Ondernemingsrecht 2017/69)

Artikelen

Mr. H.H. Kersten / De relationship agreement
(Ondernemingsrecht 2017/70) 

Prof. mr. S.R. Schuit & mr. C. Jaspers / De gewijzigde taakopvattingen van commissarissen
en hun voorzitter. Verwachtingen, regels en boardroom dynamics
(Ondernemingsrecht 2017/71)

O. Oost / De statutaire arbitrageclausule in het licht van artikel 2:81 en 2:192 BW
(Ondernemingsrecht 2017/72)

Actualiteiten

De veilige toekomst van de Nederlandse beursvennootschap (H.M. Vletter-van Dort & T.A. Keijzer)
(Ondernemingsrecht 2017/73)

Van Invest-NL naar een echte National Promotional Bank (R.J. Botter)
(Ondernemingsrecht 2017/74)

Voortzetting van de streefcijfers diversiteit (H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/75)

Aanpassingen huwelijksvermogensrecht (H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/76)

Consultatie over modernisering van het vennootschapsrecht van de EU: regels voor digitale oplossingen en efficiënte grensoverschrijdende activiteiten (H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/77)

Rechtspraak

- Medezeggenschapsrecht - HR 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2890 (Mr. J.M.A. Wintgens-van Luijn)
(Ondernemingsrecht 2017/78)

Bestuurdersaansprakelijkheid - HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275 (Le Roux Fruit Exporters (PTY) LTD) (Mr. dr. M. Mussche & mr. Y. Borrius)
(Ondernemingsrecht 2017/79)

Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 24 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1626 (Fortuna Entertainment Group N.V.) (A.A. Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2017/80)

Financieel recht/Ondernemingsrecht - Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4094 (VEB/Ziggo) (Mr. M.C. Schouten)
(Ondernemingsrecht 2017/81)

(...)

Afl. 08, 16 juni 2017

Column

Een “nieuwe” rol voor de Ondernemingskamer? (Marius Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2017/62)

Artikelen

Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin / Het Executive Committee; over bestuur en toezicht, vennootschap en onderneming
(Ondernemingsrecht 2017/63) 

Mr. A.M. ter Haar / Dividenduitkeringen door banken en beleggingsondernemingen
(Ondernemingsrecht 2017/64)

Mr. T.M. Stevens / Eumedion voorstel bescherming minderheidsaandeelhouders
(Ondernemingsrecht 2017/65)

Actualiteiten

Fiscaliteit: Internationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing en de invloed daarvan op de Nederlandse regelgeving (A.J. van Herwaarden LLM, MSc & prof. dr. I.J.J. Burgers)
(Ondernemingsrecht 2017/66)

Rechtspraak

- Zekerheidsrecht HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:213 (CEREC – Compagnie d’Emboutissage de Recquignies S.A.S./ Beheersmaatschappij St. Antonius B.V.) (Mr. dr. G.C. van Daal & mr. I.A.J. Deijkers)
(Ondernemingsrecht 2017/67)

Ontwikkelingen in het buitenland

Snap Inc. De eerste beursgang met stemrechtloze aandelen in de VS (Mr. drs. A.A. Bootsma & Mr. T.A. Keijzer)
(Ondernemingsrecht 2017/68)

(...)

Afl. 07, 23 mei 2017

Column

De aandeelhoudersvergadering: relikwie of innovatief forum voor dialoog? (Hélène M. Vletter-van Dort)
(Ondernemingsrecht 2017/55)

Artikelen

Mr. drs. R.H. Kleipool & prof. mr. M. van Olffen / De Nederlandse Corporate Governance Code 2016
(Ondernemingsrecht 2017/56) 

Mr. K. Spruitenburg / De enquêtebevoegdheid van de rechtspersoon
(Ondernemingsrecht 2017/57)

Mr. T.A. Keijzer & O. Oost / De invloed van Europese FTA’s op het Nederlandse ondernemingsrecht
(Ondernemingsrecht 2017/58)

Rechtspraak

- Faillissementsrecht HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2577 (Letterboer) (Mr. A. Ourhris)
(Ondernemingsrecht 2017/59)

Wetgeving

Wetgevingsoverzicht 2015-2016 (Mr. M. Meinema)
(Ondernemingsrecht 2017/60)

Boekbespreking

N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord. Grondslagen en raamwerk, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (Mr. dr. J.M. Hummelen)
(Ondernemingsrecht 2017/61)

Berichten

ZIFO congres “Europeanisering van het Financiële recht en de Wft” 14 juni 2017

(...)

Afl. 06, 21 april 2017

Column

Onderbuik (Ella van Kranneburg)
(Ondernemingsrecht 2017/46)

Artikelen

Prof. mr. M.W. den Boogert / De beursgang en bescherming van ABN AMRO
(Ondernemingsrecht 2017/47) 

Mr. dr. P.J. van der Korst / Bedrijfsgeheimen: vanaf 2018 wettelijk geregeld
(Ondernemingsrecht 2017/48)

Mr. drs. D. Russchen & mr. J.A. Zwinkels / Versterking transparantie in het financieel toezicht
(Ondernemingsrecht 2017/49)

Rechtspraak

- Enquêterecht Hoge Raad 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607 (Meavita) (Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté)
(Ondernemingsrecht 2017/50)

- Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:133 (Holterman Ferho Exploitatie BV e.a./Spies.) (Mr. drs. T.M.C. Arons)
(Ondernemingsrecht 2017/51)

Boekbespreking

Steef M. Bartman, Adriaan F.M. Dorresteijn en Mieke Olaerts, Van het concern, negende druk, Deventer: Wolters Kluwer 2016 (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2017/52)

Reacties

Reactie op Mr. K.A.M. van Vught, ‘Arbitrage van besluiten in rechtspersonen. Fremdkörper of geheimtip?’, Ondernemingsrecht 2016/101 (Mr. J.M. de Jongh)
(Ondernemingsrecht 2017/53)

Op naar Groenselect II? Naschrift naar aanleiding van de reactie van Matthijs de Jongh op Ondernemingsrecht 2016/101 (Mr. K.A.M. van Vught)

(Ondernemingsrecht 2017/54)

Rectificatie

Rectificatie Ondernemingsrecht 2017/40

(...)

Afl. 05, 20 april 2017

Column

Een nieuwe polder (Ferdinand Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2017/39)

Artikelen

Mr. J.M. Blanco Fernández / Bevoegdhedenovereenkomsten door bestuurders en commissarissen
(Ondernemingsrecht 2017/40) 

Prof. mr. B. Bierens / Het vereiste van afwikkelbaarheid: een breuklijn in het denken over de governance van systeemrelevante banken?
(Ondernemingsrecht 2017/41)

Mr. drs. C.F. Deelen / Congres Instituut voor Ondernemingsrecht: ‘Familievennootschappen’
(Ondernemingsrecht 2017/42)

Actualiteiten

Accountantsonderzoek betreffende de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag (Dr. A.L. Vytopil LLB Msc & mr. F.M. Verburg)
(Ondernemingsrecht 2017/43)

Jaarsymposium Vereniging voor Jaarrekeningenrecht: ‘Doorwerking van formele aspecten van jaarrekeningenrecht in het ondernemingsrecht’ (Mr. drs. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/44)

Rechtspraak

Jaarrekeningenrecht en aansprakelijkheidsrecht Rb. Amsterdam 20 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2191 (X/Koninklijke Ahold N.V. e.a.) (Mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom & mr. drs A.C.W. Pijls)
(Ondernemingsrecht 2017/45)

(...)

Afl. 04, 12 maart 2017

Column

Privacy, transparantie en constitutionele toetsing (Kitty Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2017/31)

Artikelen

Prof. dr. S. Perrick / Over de bevoegdheid van de rechter om de blokkeringsregeling van een B.V. buiten toepassing te verklaren
(Ondernemingsrecht 2017/32) 

Prof. mr. R.H. Maatman & mr. E.M.T. Huijzer / Pensioenfondsen op zoek naar schaalvergroting: van opf naar apf of ofp
(Ondernemingsrecht 2017/33)

Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans / Banken en onteigening
(Ondernemingsrecht 2017/34)

Actualiteiten

Fusie van bedrijfstakpensioenfondsen (Prof. mr. R.H. Maatman & mr. drs. C.J. Groffen)
(Ondernemingsrecht 2017/35)

Europese ontwikkelingen op het gebied van bestuurderstoetsingen; ESMA/EBA en ECB consulteren richtsnoeren en beleid (Mr. B.C.G. Jennen)
(Ondernemingsrecht 2017/36)

Rechtspraak

Financiering & zekerheden - HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046 (Rabobank/Reuser) (Mr. M.H.E. Rongen)
(Ondernemingsrecht 2017/37)

Civielrecht, faillissementsrecht - HR 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2172 (Kelderman) (Prof. mr. Barbara Bier)
(Ondernemingsrecht 2017/38)

(...)

Afl. 3, 16 februari 2017

Column

Een bezwaarlijke oplossing voor een bezwaarlijk probleem (Guido Roth)
(Ondernemingsrecht 2017/21)

Artikelen

Prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen & mr. B.G.J. Sap / Uitsluiten van vernietiging wegens bedrog in een SPA; waarom niet?
(Ondernemingsrecht 2017/22) 

Mr. L.H. Rammeloo & mr. W.F. Hendriksen / De praktijkvennootschap en het (niet kunnen) voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten. “De kantoorbescherming beperkt”
(Ondernemingsrecht 2017/23)

J.W. Hoevers & V. Lee / Analysis of the successful 2015/2016 IPO season
(Ondernemingsrecht 2017/24)

Mr. D. Kharagjitsing & mr. drs. M. van Eersel / De (rechts)onzekerheid van de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Een voorstel voor nieuwe regulering van trustkantoren
(Ondernemingsrecht 2017/25)

Actualiteiten

Teruggaaf van dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouders (Prof. dr. J.C.M. van Sonderen)
(Ondernemingsrecht 2017/26)

Eerste verplichte toepassing Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Prof. mr. H. Beckman)
(Ondernemingsrecht 2017/27)

Rechtspraak

Enquêterecht HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2740 (MEI) (Mr. M.W. Josephus Jitta) 
(Ondernemingsrecht 2017/28)

Uitkoop - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 28 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2493 (Xeikon) (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/29)

- Uitkoop - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2676 (Sirowa) (Mr. D.J.F.F.M. Duynstee)
(Ondernemingsrecht 2017/30)

(...)

Afl. 2, 30 januari 2017

Column

Bouwen aan een Capital Markets Union op wankelende funderingen (Steven Hijink)
(Ondernemingsrecht 2017/11)

Artikelen

Prof. mr. D. Busch / Een kapitaalmarktunie voor een verdeeld Europa
(Ondernemingsrecht 2017/12) 

Prof. G.A. Ferrarini / Understanding the Role of Corporate Governance in Financial Institutions: A Research Agenda
(Ondernemingsrecht 2017/13)

Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers & mr. M.J.H. ten Kate / De Capital Markets Union vanuit een oogpunt van governance
(Ondernemingsrecht 2017/14)

Mr. G.W. Kastelein & prof. mr. V.P.G. de Serière / Een zwakke Brusselse poging tot herstel van de Securitisatiemarkt: gedoemd te mislukken?
(Ondernemingsrecht 2017/15)

Prof. mr. C.W.M. Lieverse & mr. R.J. Boogaard / Ontwikkelingen in het grensoverschrijdend aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
(Ondernemingsrecht 2017/16)

Mr. T.M.C. Arons & prof. mr. B.J. de Jong / Een nieuwe Verordening voor prospectus 2.0: minder lasten, meer flexibiliteit en relevantie
(Ondernemingsrecht 2017/17)

Mr. B.J.A. Zebregs / De CSD-verordening in het licht van de Capital Markets Union
(Ondernemingsrecht 2017/18)

Rechtspraak

Arbeidsrecht Hoge Raad 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2375 (GOM) (Prof. mr. L.G. Verburg)
(Ondernemingsrecht 2017/19)

Europees recht - College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 december 2015, ECLI:NL:CBB:2015:379 (Robeco beleggingsfondsen/AFM begrip gereglementeerde markt) (Mr. F.F. Nagelkerke)
(Ondernemingsrecht 2017/20)

(...)

Afl. 1, 30 december 2016

Column

Alles om ons heen verandert voortdurend (Gerard van Solinge)
(Ondernemingsrecht 2017/1)

Artikelen

Mr. E.M. Soerjatin / De raadsheer-commissaris in actie in het enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2017/2) 

Mr. R.J. van Galen / De herziene Europese Insolventieverordening
(Ondernemingsrecht 2017/3)

Prof. mr. R.H. Maatman & mr. S. Leloux / Wet verbeterde premieregeling
(Ondernemingsrecht 2017/4)

Mr. I.P. van den Heuvel, mr. A. van Breda & mr. dr. B. Snijder-Kuipers / Herziening governance Rabobank; succes voor de coöperatie
(Ondernemingsrecht 2017/5)

Actualiteiten

Reuring rond turboliquidatie (Mr. M.Y. Nethe)
(Ondernemingsrecht 2017/6)

Rechtspraak

Rechtspersonenrecht HR 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2285 (Resort of the World/Maple Leaf) (S.M. Bartman
(Ondernemingsrecht 2017/7)

Personenvennootschapsrecht; commanditaire vennootschap - HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1061 (IMG/NVT) (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/8)

- Enquêterecht - HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574 (M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2017/9)

Medezeggenschapsrecht Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156 (Seaway Heavy Lifting Engineering) (J.J.M. van Mierlo)
(Ondernemingsrecht 2017/10)

Afl. 17, 14 december 2015

Column

De Bankenunie, governance van financiële ondernemingen en uitdijend DNB-toezicht (Steven Hijink)
(Ondernemingsrecht 2015/119)

Artikelen

Mr. drs. A.A. Bootsma, prof. mr. J.B.S. Hijink en mr. drs. L. in ’t Veld / Multiple corporate citizenship. Over de meervoudige ‘nationaliteit’ van beursvennootschappen en wat dat betekent voor wet- en regelgevers
(Ondernemingsrecht 2015/120)
Mr. C.J.C. de Brauw en mr. M.F. Noome / Concurrerende openbare biedingen anno 2015
(Ondernemingsrecht 2015/121)

Actualiteiten

De verkorting van de oproepingstermijn in het wetsvoorstel Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken (II) (M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2015/122)
Exit dividend litigation KLM (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2015/123)
Geen separaat wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg (A.G.H. Klaassen)
(Ondernemingsrecht 2015/124)


(...)

Afl. 16, 24 november 2015

Column

De toekomst van het financieel toezichtrecht: crystal ball gazing (Victor de Serière)
(Ondernemingsrecht 2015/109)

Voorwoord

C.M. Grundmann-van de Krol / Heruitvinden van normen en minder regels
(Ondernemingsrecht 2015/110)

Artikelen

K.W.H. Broekhuizen / Doelstellingen, redenen en aard van financieel toezicht
(Ondernemingsrecht 2015/111)
M.J.G.C. Raaijmakers en G.J.H. van der Sangen /Beleggersbescherming tussen Wft en NV-recht
(Ondernemingsrecht2015/112)
E.P.M. Joosen en C.W.M. Lieverse
/ Financieel recht en internationale financiële groepen
(Ondernemingsrecht 2015/113)
A.G. van Dijk en W.H.J.M. Nuijts / Gedrag & cultuur toezicht en de samenhang met de ‘governance’ van een financiële instelling
(Ondernemingsrecht 2015/114)

Nawoord

C.M. Grundmann-van de Krol / Heruitvinden van normen en minder regels
(Ondernemingsrecht 2015/115)Rechtspraak

Rechtspraak

- Financieel recht - Europees Hof van Justitie 25 juni 2015, C-18/14, ECLI:EU:C:2015:419 (Atradius) (E.P.M. Joosen)
(Ondernemingsrecht 2015/116)
- Financieel recht - Rechtbank Rotterdam 31 juli 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5634 (Delta Lloyd, heenzenden bestuurder) (O.J.D.M.L. Jansen)
(Ondernemingsrecht 2015/117)
- Financieel recht - Rechtbank Rotterdam 31 juli 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:5635 (Delta Lloyd, boetebesluit) (C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2015/118)

(...)

Afl. 15, 27 oktober 2015

Column

Das Auto und die Börse (Berend Jan Drijber)
(Ondernemingsrecht 2015/102)

Artikelen

Mr. C.H.C. Overes / Aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders; bestuurders opgelet!
(Ondernemingsrecht 2015/103)
Mr. drs. T.M.C. Arons / Van financiële massaproducten en (massa)vernietigingssancties. Vernietiging van overeenkomsten wegens oneerlijke handelspraktijk. Nederlandse toevoeging aan de consumentenrichtlijn
(Ondernemingsrecht 2015/104)
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2015
(Ondernemingsrecht 2015/105)

Actualiteiten

De ondergang van Imtech (S.M. Bartman)
(Ondernemingsrecht 2015/106)
Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap: Raad bereikt algemene oriëntatie (H.E. Boschma)
(Ondernemingsrecht 2015/107)
De verkorting van de oproepingstermijn in het wetsvoorstel Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken (M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2015/108)

Berichten

Preadviezen Vereeniging ‘Handelsrecht’ gewijd aan ‘klokkenluiders’. Vergadering op 3 december 2015

(...)

Afl. 14, 12 oktober 2015

Column

Tumult over interne onderzoeken (Paul Olden)
(Ondernemingsrecht 2015/93)

Artikelen

Mr. N.J. Schutte / Formele aspecten van de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid(Ondernemingsrecht 2015/94)
Mr. dr M.L.H. Reumers / Tijdig ingrijpen bij vennootschappen in financiële moeilijkheden: hoe bevordert men dat? Over maatregelen die tot tijdig ingrijpen (zouden moeten) prikkelen
(Ondernemingsrecht 2015/95)

Actualiteiten

Voorstel wijziging houdsterverliesregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2015/96)

Rechtspraak

- Financieel recht/jaarrekeningenrecht - Hoge Raad (civiele kamer) 20 maart 2015, 13/04831, ECLI:NL:HR:2015:661 (SNS) (H. Beckman)
(Ondernemingsrecht 2015/97)
- Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 27 februari 2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:597 (Tica) (F. Eikelboom)
(Ondernemingsrecht 2015/98)
- Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 28 juli 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:3087 (Nagron) (M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2015/99)

Ontwikkelingen in het buitenland

The First Uniform Foreign Investment Law in China is in the Making (Yuwen Li and Maarten Kroeze)
(Ondernemingsrecht 2015/100)

Boekbespreking

J. Nijland, De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd (M.W. Scheltema)
(Ondernemingsrecht 2015/101)

(...)

Afl. 13, 25 september 2015

Column

De uitwassen van ons flexibele vennootschapsrecht (Rients Abma)
(Ondernemingsrecht 2015/87)

Artikelen

Prof. mr. W.J.M. van Veen / Vennootschapsrechtelijke doorwerking, bestuursautonomie en bestuurstaak bij Joint Ventures na ‘Cancun’
(Ondernemingsrecht 2015/88)
Mr. drs. M. van Eersel en mr. K. Frielink / Regulatoire revelatie of Rib uit het lijf? De Regeling integere bedrijfsvoering Wtt 2014
(Ondernemingsrecht 2015/89)
Mr. F.G.K. Overkleeft / Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht. Verslag van het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht 2014
(Ondernemingsrecht 2015/90)

Rechtspraak

Arbeidsrecht - Hof van Justitie van de Europese Unie 17 maart 2015, C-533/13, ECLI:EU:C:2015:173 (Mr. drs. S.J. Kremer)
(Ondernemingsrecht 2015/91)
Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2779 (P.M. Storm)
(Ondernemingsrecht 2015/92)

(...)

 

Afl. 12, 21 augustus 2015

Column 

Vaak heb iets in de wet waarschijnlijk een noodzaak (Loes Lennarts)
(Ondernemingsrecht 2015/80)

Artikelen

Prof. dr. Bart P.M. Joosen / Bankwetgeving na de financiële crisis, is het genoeg?
(Ondernemingsrecht 2015/81)
Mr. José Blanco Fernández / De gedelegeerd commissaris
(Ondernemingsrecht 2015/82)
Prof. mr. Bastiaan F. Assink / Anders denken over de figuur ‘gedelegeerd commissaris’. Reactie op de voordracht en stellingen van José Blanco Fernández
(Ondernemingsrecht 2015/83)

Actualiteiten

Beroep tot nietigverklaring EU-richtlijn jaarrekeningen (Richtlijn 2013/34/EU) verworpen (H. Beckman)
(Ondernemingsrecht 2015/84)

Rechtspraak

Belastingrecht - Hoge Raad 5 juni 2015, nr. 14/00343, ECLI:NL:HR:2015:1460 (J.C.M. van Sonderen)
(Ondernemingsrecht 2015/85)
Enquêterecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 7 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2775 (Unit4) (M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2015/86)

(...)

 

Afl. 10/11, 6 augustus 2015

Column

Habe Nichts, een armoedig verweer (Ferdinand Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2015/68)

Artikelen

Mr. W.A. Westenbroek / Metaalmoeheid na 88 jaar ‘externe’ bestuurdersaansprakelijkheid en Spaanse Villa, het is tijd voor herbezinning: laat de ernstig verwijt maatstaf los
(Ondernemingsrecht 2015/69)
Mr. P.D. Olden / Koester de maatstaf “ernstig verwijt”: beter hebben we niet
(Ondernemingsrecht 2015/70)
Prof. mr. W.J.M. van Veen / De aansprakelijkheid van de (toegetreden) vennoot voor verbintenissen van de vennootschap
(Ondernemingsrecht 2015/71)
Mr. E.A. van Dooren / De 403-vordering; mogelijkheden binnen de hoofdelijkheid?
(Ondernemingsrecht 2015/72)

Actualiteiten

Enige kanttekeningen bij de voorgenomen beschermingsconstructie bij ABN AMRO (Drs. R. Abma)
(Ondernemingsrecht 2015/73)
Reactie op ‘Enige kanttekeningen bij de voorgenomen beschermingsconstructie bij ABN AMRO’ (Steven Hijink)
(Ondernemingsrecht 2015/74)
Cutting de wetgevende clutter of moet de wetgever gedotterd worden; Vragen bij de voorgestelde artikelen 2:392a BW en 5:25e Wft (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2015/75)

Rechtspraak

Europees recht - Hof van Justitie van de Europese Unie (Vijfde kamer) 29 april 2015, zaak C-51/13, ECLI:EU:C:2015:286 (Nationale Nederlanden/Van Leeuwen) (K. Frielink)
(Ondernemingsrecht 2015/76)
Personenvennootschapsrecht - HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1413 (Lunchroom De Katterug), Hoge Raad verlicht aansprakelijkheid van commanditaire vennoot ex art. 21 WvK (A.J.S.M. Tervoort)
(Ondernemingsrecht 2015/77)
Bestuursrecht - College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 september 2014, ECLI:NL:CBB:2014:348 (HES Beheer) (P.E.B. Corten)
(Ondernemingsrecht 2015/78)

Boekbespreking

Peter Kurer: “Legal and Compliance Risk: A strategic response to a rising threat for global business”, Oxford University Press 2015, 254 p. (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2015/79)

Berichten

Harry Honée Proefschriftprijs toegekend aan mr.dr. J.M. de Jongh
IFL Conference “European Banking Union”, 24 september 2015
Symposium Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, 24 september 2015

(...)

 

Afl. 9, 10 juli 2015

Column

Men moet een gegeven paard... (Hélène M. Vletter-van Dort)
(Ondernemingsrecht 2015/62)

Artikelen 

Prof. mr. B.J. de Jong / De spannende driehoeksverhouding tussen financiële markten, recht en economische wetenschap
(Ondernemingsrecht 2015/63)
Mr. R.P. Jager / Het enquêterecht in rechtsvergelijkend perspectief: Nederland, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden, Sint-Maarten en Suriname
(Ondernemingsrecht 2015/64)
Mr. W.J. Horsten / Coco’s
(Ondernemingsrecht 2015/65)

Rechtspraak 

Rechtspersonenrecht/jaarrekeningenrecht - HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:837 (Bia Beheer BV/Inalfa Industries BV) (H. Beckman)
(Ondernemingsrecht 2015/66)

Boekbespreking 

E.R. Helder, De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming (diss. Utrecht) (Matthijs de Jongh)
(Ondernemingsrecht 2015/67)

Berichten 

Mededelingen van de Ondernemingskamer
Van der Heijden Congres “Nederland, het Delaware van Europa?” 20 en 21 november 2015 

 

(...) 

Afl. 8, 15 juni 2015

Column

Naar een Free Zone en Commercial Court aan de Zuidas? (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2015/53)

Artikelen

Prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman / Het ondernemingsrecht als katalysator voor de economie?
(Ondernemingsrecht 2015/54)
Mr. F.G. Laagland / Territorialiteit, vennootschappelijke medezeggenschap en grensoverschrijdende juridische fusies
(Ondernemingsrecht 2015/55)

Actualiteiten

Monitoring Commissie Corporate Governance Code – Rapport monitoring boekjaar 2013 (Mr. drs. Alexander Doorman)
(Ondernemingsrecht 2015/56)
De haalbaarheid van de invoering van de Startup BV als ‘nieuwe’ rechtsvorm (J.E. van Nuland LL.B. en mr. S. Renssen)
(Ondernemingsrecht 2015/57)
De vierde anti-witwasrichtlijn (Marrit Verveld-Suijkerbuijk en Arjen Tillema)
(Ondernemingsrecht 2015/58)

Rechtspraak

Financieel recht - HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1114 (C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2015/59)
Vennootschapsrecht - Rb. Den Haag 17 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3452 (R.A.F. Timmermans)
(Ondernemingsrecht 2015/60)

Ontvangen bijdragen

(Ondernemingsrecht 2015/61) 

 

(...) 

Afl. 7, 21 mei 2015 

Column

De toekomst van het ondernemingsrecht (Bastiaan Assink, Krijn Haak, Matthijs de Jongh, Maarten Kroeze, Alexander Schild)
(Ondernemingsrecht 2015/44)

Artikelen

Tom Salemink / Kroniek Uitkoopregeling 2011-2014
(Ondernemingsrecht 2015/45)
Mr. S.B. Buijn en mr. M.A.J. Cremers / Regulering Stemadviesbureaus
(Ondernemingsrecht 2015/46)

Actualiteiten

Aanpassing van bescherming bij Ordina N.V. (R.A.F. Timmermans)
(Ondernemingsrecht 2015/47)
INSOLAD Praktijkregels voor de beoogd curator (Mr. drs. J.C.A.T. Frima)
(Ondernemingsrecht 2015/48)
Consultatiewetsvoorstel implementatie UCITS V (C.M. Grundmann-van de Krol)
(Ondernemingsrecht 2015/49)

Rechtspraak

– Personenvennootschapsrecht – HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:588 (Carlande) (A.J.S.M. Tervoort)
(Ondernemingsrecht 2015/50)

Wetgeving

Wetgevingsoverzicht Nederland 2014 (M. Meinema)
(Ondernemingsrecht 2015/51)

Boekbespreking

Willem de Nijs Bik, De structuurvennootschap; bestuur, toezicht en corporate governance, Recht & Praktijk Ondernemingsrecht, Kluwer 2014 (M. Holtzer)
(Ondernemingsrecht 2015/52)

Berichten

Reporting, controle en toezicht: ZIFO congres 2015 

 

(...) 

Afl. 6, 7 mei 2015

Column

Een rivier treedt buiten haar oevers… Waar is de dijkgraaf? (V.P.G. de Serière)
(Ondernemingsrecht 2015/35)

Artikelen

Mr. M.E.C. Lok en mr. B. Kemp / Scheiding als gevolg van een gefaalde liefde. Het doorbreken van impasses en aandelenoverdracht bij een onoverkomelijke vertrouwensbreuk tussen joint venture-partners
(Ondernemingsrecht 2015/36)
B. Wessels en R. de Weijs / Proposed recommendations for the reform of Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code
(Ondernemingsrecht 2015/37)
Mr. M. Bosman-Schouten en mr. dr. R. Stijnen / Toezicht op banken in (inter)nationaal perspectief – Impressies van een symposium
(Ondernemingsrecht 2015/38)

Actualiteiten 

EU studie over financiële werknemersparticipatie (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2015/39)
Nieuw OESO rapport over omkoping van buitenlandse ambtenaren (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2015/40)

Rechtspraak

– Personenvennootschapsrecht – HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251, RvdW 2015/253 (VDV Totaalbouw) Faillissement v.o.f. ≠ faillissement vennoten (A.J.S.M. Tervoort)
(Ondernemingsrecht 2015/41)

Ontwikkelingen in het buitenland

De Belgische class action in kort bestek (Mr. M.J.M. Taeymans)
(Ondernemingsrecht 2015/42)

Boekbespreking

Prof. mr. B.J. de Jong, Modernisering van het NV-recht, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 123, ISBN 9789013124934, Deventer: Kluwer 2014, 152 p. (B. Bier)
(Ondernemingsrecht 2015/43)

 

(...)

Afl. 5, 10 april 2015

Column

De pre-pack, het kind en het badwater(M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht2015/27)

Artikelen

Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers / De ‘institutionele opvatting’: grondslag en inhoud?
(Ondernemingsrecht 2015/28)
Mr. drs. R. Verheggen / Duur van een enquêteprocedure en de verhouding tussen onmiddellijke voorzieningen en 356-voorzieningen
(Ondernemingsrecht 2015/29)
Mr. F.E. Keijzer / Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod: een placebo met bijwerkingen
(Ondernemingsrecht 2015/30)

Actualiteiten

Het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (APF) (R.H. Maatman & A. Steneker)
(Ondernemingsrecht 2015/31)
De toekomst van het toezicht op accountants. Verslag van het IvO/ICFG-congres van 3 december 2014 (Mr. drs. K.H. Boonzaaijer)
(Ondernemingsrecht 2015/32)

Rechtspraak

Financieel recht - CBb 22 januari 2015, ECLI:NL:CBB:2015:6 (X/AFM)
Berichten van medewerker handelshuis inzake Fortis zijn geen markmanipulatie (art. 5:58 lid 1 aanhef en onder d Wft). Geen onevenredige schade door vroegtijdige publicatie van boete. (Mr. C.W.M. Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2015/33)

Boekbespreking

M.Y. Nethe, ‘Ontbinding en vereffening van rechtspersonen’, Deventer: Kluwer 2013 (C.J. Groffen)
(Ondernemingsrecht 2015/34)

 

(...) 

Afl. 4, 16 maart 2015 

Column

Loyaliteitsaandelen via een Europeesrechtelijke (om)weg? (A.A. Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2015/19)

Artikelen

Prof. mr. C.D.J. Bulten en prof. mr. C.J.H. Jansen / Rechterlijk activisme: waar liggen de grenzen van Rechtsvorming door de Ondernemingskamer?
(Ondernemingsrecht 2015/20)
Mr. J.M. Blanco Fernández / De rechter en de economische werkelijkheid
(Ondernemingsrecht 2015/21)
Prof. mr. W.J. Slagter / De onverenigbaarheid van het subjectieve en het objectieve element in het jaarrekeningenrecht
(Ondernemingsrecht 2015/22)

Rechtspraak

Financieel recht - Hoge Raad 21 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3349 (AFM/DSB)
De AFM is niet tekort geschoten als toezichthouder op DSB. (Hélène M. Vletter-van Dort)
(Ondernemingsrecht 2015/23)
Medezeggenschapsrecht - Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 27 februari 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:556 (Fundis)
De OK oordeelt dat Fundis bij een afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit te participeren in het Langeland Ziekenhuis, nu niet wordt voldaan aan (door Fundis eerder zélf gestelde) essentiële en/of opschortende voorwaarden ter minimalisering van de financiële risico’s van deze participatie. (Janneke van der Kroon en Maaike Faber)
(Ondernemingsrecht 2015/24)

Ontwikkelingen in het buitenland

UK Takeover Panel consultatie: intenties en toezeggingen bij een openbaar bod (Björn van der Klip)
(Ondernemingsrecht 2015/25)

Boekbespreking

Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, dertiende druk, bewerkt door mr. P.J. Dortmond, XXX + 1035 p., Kluwer, Deventer, 2013. (Prof. mr. J.B. Huizink)
(Ondernemingsrecht 2015/26)

 

(...) 

Afl. 3, 24 februari 2015 

Column

Toezicht zoals toezicht bedoeld is (Hélène Vletter-van Dort)
(Ondernemingsrecht 2015/13)

Artikelen

Mr. dr. A.G.H. Klaassen / De strijd om het Slotervaartziekenhuis
(Ondernemingsrecht 2015/14)
Mr. G.C. van Eck, mr. L.A. Lutz, mr. drs. A.N. Krol / Bespreking van de kenmerken van de Rabo Participaties en de Rabo Certificaten
(Ondernemingsrecht 2015/15)
Mr. G.P. Pover / Credit rating agencies: van overmatig vertrouwen tot toezicht
(Ondernemingsrecht 2015/16)

Rechtspraak

Rechtspersonenrecht - Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948, JOR 2014/227 (Vereniging Martijn)
Verbodenverklaring en ontbinding Vereniging Martijn een feit. De Hoge Raad vernietigt de beschikking van het Hof Arnhem-Leeuwarden en bekrachtigt de beschikking van de Rechtbank Assen. (Maarten Verbrugh)
(Ondernemingsrecht 2015/17)
Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1243 (AAA Auto Group N.V.)
Vervolg op Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 28 maart 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9658; enquêteverzoek; onderzoek bevolen; gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid door mogelijke verstrengeling van de belangen van de meerderheidsaandeelhouder met de belangen van de vennootschap; bij wijze van onmiddellijke voorziening benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder aan wie bij besluiten betreffende transacties met de meerderheidsaandeelhouder of (een) aan deze gelieerde partij(en), voor zover die niet behoren tot de normale bedrijfsvoering van de vennootschap, een beslissende stem zal toekomen. (A.A. Bootsma en J.B.S. Hijink)(Ondernemingsrecht 2015/18)

 

(...) 

Afl. 2, 9 februari 2015

Column

Afstand van toezicht op afstand (?) (Steven Hijink)
(Ondernemingsrecht 2015/6)

Artikelen 

Mr. J.A.M. ten Berg / Incorporation by reference, the Dutch Caribbean way
(Ondernemingsrecht 2015/7)
Mr. S. Renssen / De turbogeliquideerde BV die na ontbinding blijft voortbestaan
(Ondernemingsrecht 2015/8)
Mr. G.P. Roth en mr. J.S. Roepnarain / Bedenkingen bij het voorstel om bestuurders en commissarissen te kunnen schorsen bij de enkele twijfel aan hun geschiktheid
(Ondernemingsrecht 2015/8)

Rechtspraak

- Rechtspersonenrecht - HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677 (Rifgat)
Herroeping ontbindingsbesluit. Rechterlijke toets. Daarbij te stellen voorwaarden en in te dienen informatie. (M.J. Kroeze)
(Ondernemingsrecht 2015/9)
- Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4666 (Xeikon) Beschikking raadsheercommissaris (M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2015/10)

Boekbespreking 

Mr. Jaap Barneveld, ‘Financiering en vermogensonttrekking door aandeelhouders’ (Barbara Bier)
(Ondernemingsrecht 2015/11)

 
(...)

Afl. 1, 16 januari 2015

Column 

“SUP”-optimaal? (Niek Zaman)
(Ondernemingsrecht 2015/1)

Artikelen 

V.P.G. de Serière / Belemmeringen bij gebruik van vorderingen voor de financiering van bedrijven
(Ondernemingsrecht 2015/2)
Berend Jan Drijber en Anne van Toor / Van ESA’s, SSM en SRM: rechtsbescherming in een labyrint van Europese regels voor het financiële toezicht
(Ondernemingsrecht 2015/3)
Michiel de Vlieger / De Zorgbrede Governance code: houvast of zwakke muur voor goed bestuur en toezicht bij zorgstichtingen?
(Ondernemingsrecht 2015/4)

Ontwikkelingen in het buiteland 

A.A. Bootsma / Loyaliteitsstemrecht naar Italiaans recht en bij Fiat Chrysler Automobiles NV
(Ondernemingsrecht 2015/5)