Afl. 17, 06 december 2017

Column

Tien jaar Wet op het financieel toezicht: een verkenning naar de toekomst van de jubilaris (Rego Boer)
(Ondernemingsrecht 2017/141)

Artikelen

Prof. mr. B.J. Drijber & mr. C. de Rond / De Europeanisering van de Wft
(Ondernemingsrecht 2017/142)
Prof. mr. V.P.G. de Serière & Mr. B.C.G. Jennen / De betekenis van ‘soft law’ in de financiële toezichtwetgeving
(Ondernemingsrecht 2017/143)
Prof. mr. T. Barkhuysen, mr. drs. L. Westendorp & mr. S. Ramsanjhal / De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?
(Ondernemingsrecht 2017/144)
Prof. mr. C.W.M. Lieverse / Doorwerking van het financieel toezichtrecht in het vennootschapsrecht
(Ondernemingsrecht 2017/145)
Prof. mr. J.B.S. Hijink / Regulering van de beursvennootschap: over Deel 5 Wft als rommelkamer en ontwikkelingen buiten Boek 2 BW
(Ondernemingsrecht 2017/146)
Mr. G.P. Roth / De beperkte aansprakelijkheid van DNB en de AFM. Een slecht doordacht concept met steeds minder bestaansrecht
(Ondernemingsrecht 2017/147)

Actualiteiten

Capital Markets Union + Brexit = European Supervisory Authorities 2.0 (Mr. E.J. van Praag)
(Ondernemingsrecht 2017/148)

Rechtspraak

- Beroepsaansprakelijkheid HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444 (Bastion de Leede) (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/149)

Berichten

Symposium Stichting WONO, 19 januari 2018 te Amsterdam

(...)

Afl. 16, 21 november 2017

Column

Post uit Zwolle voor bij de AFM werkzame accountants? (Steven Hijink & Lars in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/134)

Artikelen

Prof. mr. R.H. Maatman / De prudent person-regel, zorgplichten en het nieuwe pensioencontract
(Ondernemingsrecht 2017/135)
Prof. dr. S. Perrick / Aandelen in de BV en NV en de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen
(Ondernemingsrecht 2017/136)
Mr. dr. M.Y. Nethe / Art. 2:23c lid 2 BW herbergt een tweede verlengingsgrond
(Ondernemingsrecht 2017/137)
Prof. mr. drs. T.M.C. Arons / Verkenning van de internationale bevoegdheid en het toepasselijk recht bij geschillen over de aansprakelijkheid van bestuurders
(Ondernemingsrecht 2017/138)

Rechtspraak

Procesrecht Rb. Amsterdam (Vzr.) 21 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5236 (Princen & Peters q.q./KPMG) (Mr. drs. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/139)

Boekbespreking

Mr. B. Kemp, Aandeelhoudersverantwoordelijkheid: De positie en rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering (diss. Maastricht), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 129, Deventer: Wolters Kluwer 2015, 503 p. (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/140)

(...)

Afl. 15, 07 november 2017

Column

De prepack-vlinder die een rups bleef (Ferdinand Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2017/124)

Artikelen

Mr. drs. S.W. van den Berg / Een waarderingskader voor waarderingsopdrachten in ondernemingsrechtelijke procedures
(Ondernemingsrecht 2017/125)
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2017
(Ondernemingsrecht 2017/126)

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht HvJ EU (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980 (Gutiérrez Naranjo e.a.) (Mr. B.J. Drijber)
(Ondernemingsrecht 2017/127)

- Ondernemingsrecht/Financieel recht - HvJ EU 20 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:572 (Marco Tronchetti Provera SpA e.a./Consob) (Mr. J.H.L. Beckers)
(Ondernemingsrecht 2017/128)

- Faillissementsrecht - HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2997 (Faillissementsverhoor; misbruik van bevoegdheid) (Mr. R.M. Avezaat)
(Ondernemingsrecht 2017/129)

- Faillissementsrecht - HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Hansteen/Verwiel q.q.) (Mr. L.E.Q. Smits van Oyen & mr. M. Windt)
(Ondernemingsrecht 2017/130)

- Faillissementsrecht - HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563 (VKP/Curatoren Aldel) (Mr. drs. A.A.J. Smelt)
(Ondernemingsrecht 2017/131)

- Financieel recht - HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1107 (SNS/Stichting Gedupeerden Overwaardeconstructie W&P) (Mr. B.T.M. van der Wiel)
(Ondernemingsrecht 2017/132)

Ontwikkelingen in het buitenland

Afgrenzingsproblemen bij het financieel toezicht in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Prof. mr. F.B.M. Kunneman)
(Ondernemingsrecht 2017/133)

(...)

Afl. 14, 09 oktober 2017

Themanummer: ‘De aandeelhouder’

Column

‘De aandeelhouder’ (Rients Abma)
(Ondernemingsrecht 2017/112)

Artikelen

Prof. mr. M. Olaerts / Is de aandeelhouder gebonden aan het belang van de vennootschap?
(Ondernemingsrecht 2017/113) 
Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers / De Aandeelhoudersrichtlijn in de rebound
(Ondernemingsrecht 2017/114)
Mr. J.H. Lemstra / Wet aanpassing enquêterecht; meer of minder toegang voor aandeelhouders?
(Ondernemingsrecht 2017/115)
Prof. mr. J.H.M. Willems / Mogen aandeelhouders strategische onderwerpen agenderen?
(Ondernemingsrecht 2017/116)
Mr. M.H.C. Sinninghe Damste & mr. B. Kemp / Aansprakelijkheid van aandeelhouders: another view of the cathedral
(Ondernemingsrecht 2017/117)
Prof. mr. H.J. de Kluiver / Modernisering Ondernemingsrecht; waarheen, waarvoor?
(Ondernemingsrecht 2017/118)

Actualiteiten

Samenvoeging zes EU-vennootschapsrichtlijnen in één kapitaalvennootschappenrichtlijn (‘Verzamelrichtlijn’) (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/119)

Rechtspraak

- Faillissementsrecht - HR 7 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:635 (Jongepier q.q./Drieakker) (Mr. M.H.E. Rongen)
(Ondernemingsrecht 2017/120)

- Faillissementsrecht - HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982 (DA retail) (Mr. B.I. Kraaipoel & mr. S. Jellinghaus)
(Ondernemingsrecht 2017/121)

- Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 14 juli 2017, 200.213.736/01 OK (Fortuna Entertainment Group NV II) (Mr. drs. A.A. Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2017/122)

Boekbespreking

P. van Schilfgaarde, De redelijkheid en billijkheid in het ondernemingsrecht, IVOR nr. 100, Deventer: Wolters Kluwer 2016 (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/123)

(...)

Afl. 13, 14 september 2017

Themanummer: Bestuur en toezicht

Redactioneel

Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(Ondernemingsrecht 2017/100)

Column

De Hoge Raad en het bevorderen van integriteit in ondernemingen (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2016/101)

Artikelen

Mr. J.M. de Jongh / Bestuur en toezicht rechtspersonen in vogelvlucht
(Ondernemingsrecht 2016/102) 
Mr. P.D. Olden / Taak, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders 
(Ondernemingsrecht 2016/103)
Mr. drs. C.M. Harmsen / Artikel 2:9c BW: aansprakelijkheid van bestuurders ingeval van faillissement van de rechtspersoon
(Ondernemingsrecht 2016/104)
Prof. mr. Barbara Bier / Wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: enkele gedachten bij horizontaal, verticaal en diagonaal toezicht
(Ondernemingsrecht 2016/105)
Mr. P.H.N. Quist / Toezichthoudende organen en de gevolgen van het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor de inrichtingsvrijheid van verenigingen en stichtingen
(Ondernemingsrecht 2016/106)
Mr. dr. A.G.H. Klaassen / Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de semipublieke sector: een betere aansluiting op Boek 2 BW is wenselijk
(Ondernemingsrecht 2016/107)

Rechtspraak

- Bestuurdersaansprakelijkheid - HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast) (Mr. M.J. Faber & mr. P.D. Olden)
(Ondernemingsrecht 2017/108)

- Medezeggenschapsrecht - HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1206 (Stichting Lunet Zorg/cliëntenraad LVCR) (Prof. mr. L.G. Verburg)
(Ondernemingsrecht 2017/109)

Boekbespreking

J.H.L. Beckers, De acting in concert-regeling inzake hetverplicht bod op effecten (diss. 2016) (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 136), Deventer: Wolters Kluwer 2016 (Mr. P.E.B. Corten)
(Ondernemingsrecht 2017/110)

M. Zilinsky, De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie (Offerhaus-serie), Den Haag: Boom Juridisch 2017 (Mr. S.M. van den Braak)
(Ondernemingsrecht 2017/111)

Berichten

Themadag ‘Rechtspreken in het financiële recht; op weg naar morgen’, 5 oktober 2017, Utrecht
(Ondernemingsrecht 2017/112)

(...)

Afl. 12, 28 augustus 2017

Column

Een wetgevingsexercitie van ongekende proporties: de herziening van de Wft (Victor de Serière)
(Ondernemingsrecht 2017/93)

Artikelen

Mr. drs. R. Verheggen / Ervaringen met de raadsheer-commissaris in het enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2017/94) 

M.L.H. Reumers / The Business Rescue Craze in European Insolvency Law. You can’t always have your cake and eat it too
(Ondernemingsrecht 2017/95)

Mr. P.H.M. Broere / De procesfinancier in het enquêterecht: wie betaalt, bepaalt?
(Ondernemingsrecht 2017/96)

Actualiteiten

De Corporate Governance Code en haar inwerkingtreding (Sandra Rietveld & Manon Cremers)

(Ondernemingsrecht 2017/97)

Rechtspraak

- Rechtspersonenrecht - HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:771 (Omzettingkerkgenootschap) (Mr. dr. B. Snijder-Kuipers)

(Ondernemingsrecht 2017/98)

Financieel recht - Rechtbank Amsterdam 15 mei 2017,ECLI:NL:RBAMS:2017:3309 (Overdrachtsregeling Conservatrix) (Mr. A.J.A.D. van den Hurk)

(Ondernemingsrecht 2017/99)

(...)

Afl. 10-11, 27 juli 2017

Column

Kort Amerikaans (Jurjen Lemstra)
(Ondernemingsrecht 2017/82)

Artikelen

Prof. mr. D. Busch / Een rol voor de AFM bij afwikkeling van massaschade in de financiële sector?
(Ondernemingsrecht 2017/83) 

Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté & mr. drs. T.M.C. Arons / Collectief schadeverhaal bij kartels in de financiële sector; zegen of vloek
(Ondernemingsrecht 2017/84)

Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk & mr. dr. J.B. van de Velden / Collectief schadeverhaal vanuit de optiek van de aangesproken partij
(Ondernemingsrecht 2017/85)

Mr. drs. T.M.C. Arons & mr. drs. G.F.E. Koster / Op weg naar collectief schadeverhaal in het Nederlands recht. Perikelen bij het Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie
(Ondernemingsrecht 2017/86)

Rechtspraak

- Financieel recht - HvJ EU 27 april 2017, C-559/15 (Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)) en Beschikking van het Gerecht 24 juni 2016, T-590/15 (Onix Asigurări SA/ EIOPA) (Mr. E.J. van Praag)
(Ondernemingsrecht 2017/87)

Arbeidsrecht - HR 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687 (Condor/FNV c.s.) (Prof. mr. H.N. Schelhaas)
(Ondernemingsrecht 2017/88)

Aansprakelijkheid - HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 (Stichting Fortis Effect e.a./De Staat der Nederlanden) (Mr. drs. A.C.W. Pijls)
(Ondernemingsrecht 2017/89)

Vertegenwoordiging - 90 HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR2017:144 (Frèle Vastgoedprojecten B.V.) (Prof. mr. W.J.M. van Veen)
(Ondernemingsrecht 2017/90)

Procesrecht - 91 HR 31 maart 2017 ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/curatoren en CRI) (Mr. E.A. van Dooren)
(Ondernemingrecht 2017/91)

Boekbespreking

W.J.M. van Veen, M.P. Bongard, Grensoverschrijdende juridische fusies. De verschillende grondslagen, mogelijkheden en beperkingen, Serie Recht & Praktijk Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer 2015 (Mr. G.C. van Eck & mr. dr. E.R. Roelofs)
(Ondernemingsrecht 2017/92)

(...)

Afl. 09, 03 juli 2017

Column

Geïntegreerde verslaggeving: de vrijblijvendheid voorbij (Gerben Everts & Mohamed El Harchaoui)
(Ondernemingsrecht 2017/69)

Artikelen

Mr. H.H. Kersten / De relationship agreement
(Ondernemingsrecht 2017/70) 

Prof. mr. S.R. Schuit & mr. C. Jaspers / De gewijzigde taakopvattingen van commissarissen
en hun voorzitter. Verwachtingen, regels en boardroom dynamics
(Ondernemingsrecht 2017/71)

O. Oost / De statutaire arbitrageclausule in het licht van artikel 2:81 en 2:192 BW
(Ondernemingsrecht 2017/72)

Actualiteiten

De veilige toekomst van de Nederlandse beursvennootschap (H.M. Vletter-van Dort & T.A. Keijzer)
(Ondernemingsrecht 2017/73)

Van Invest-NL naar een echte National Promotional Bank (R.J. Botter)
(Ondernemingsrecht 2017/74)

Voortzetting van de streefcijfers diversiteit (H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/75)

Aanpassingen huwelijksvermogensrecht (H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/76)

Consultatie over modernisering van het vennootschapsrecht van de EU: regels voor digitale oplossingen en efficiënte grensoverschrijdende activiteiten (H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2017/77)

Rechtspraak

- Medezeggenschapsrecht - HR 16 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2890 (Mr. J.M.A. Wintgens-van Luijn)
(Ondernemingsrecht 2017/78)

Bestuurdersaansprakelijkheid - HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275 (Le Roux Fruit Exporters (PTY) LTD) (Mr. dr. M. Mussche & mr. Y. Borrius)
(Ondernemingsrecht 2017/79)

Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 24 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1626 (Fortuna Entertainment Group N.V.) (A.A. Bootsma)
(Ondernemingsrecht 2017/80)

Financieel recht/Ondernemingsrecht - Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4094 (VEB/Ziggo) (Mr. M.C. Schouten)
(Ondernemingsrecht 2017/81)

(...)

Afl. 08, 16 juni 2017

Column

Een “nieuwe” rol voor de Ondernemingskamer? (Marius Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2017/62)

Artikelen

Prof. mr. S.H.M.A. Dumoulin / Het Executive Committee; over bestuur en toezicht, vennootschap en onderneming
(Ondernemingsrecht 2017/63) 

Mr. A.M. ter Haar / Dividenduitkeringen door banken en beleggingsondernemingen
(Ondernemingsrecht 2017/64)

Mr. T.M. Stevens / Eumedion voorstel bescherming minderheidsaandeelhouders
(Ondernemingsrecht 2017/65)

Actualiteiten

Fiscaliteit: Internationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing en de invloed daarvan op de Nederlandse regelgeving (A.J. van Herwaarden LLM, MSc & prof. dr. I.J.J. Burgers)
(Ondernemingsrecht 2017/66)

Rechtspraak

- Zekerheidsrecht HR 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:213 (CEREC – Compagnie d’Emboutissage de Recquignies S.A.S./ Beheersmaatschappij St. Antonius B.V.) (Mr. dr. G.C. van Daal & mr. I.A.J. Deijkers)
(Ondernemingsrecht 2017/67)

Ontwikkelingen in het buitenland

Snap Inc. De eerste beursgang met stemrechtloze aandelen in de VS (Mr. drs. A.A. Bootsma & Mr. T.A. Keijzer)
(Ondernemingsrecht 2017/68)

(...)

Afl. 07, 23 mei 2017

Column

De aandeelhoudersvergadering: relikwie of innovatief forum voor dialoog? (Hélène M. Vletter-van Dort)
(Ondernemingsrecht 2017/55)

Artikelen

Mr. drs. R.H. Kleipool & prof. mr. M. van Olffen / De Nederlandse Corporate Governance Code 2016
(Ondernemingsrecht 2017/56) 

Mr. K. Spruitenburg / De enquêtebevoegdheid van de rechtspersoon
(Ondernemingsrecht 2017/57)

Mr. T.A. Keijzer & O. Oost / De invloed van Europese FTA’s op het Nederlandse ondernemingsrecht
(Ondernemingsrecht 2017/58)

Rechtspraak

- Faillissementsrecht HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2577 (Letterboer) (Mr. A. Ourhris)
(Ondernemingsrecht 2017/59)

Wetgeving

Wetgevingsoverzicht 2015-2016 (Mr. M. Meinema)
(Ondernemingsrecht 2017/60)

Boekbespreking

N.W.A. Tollenaar, Het pre-insolventieakkoord. Grondslagen en raamwerk, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (Mr. dr. J.M. Hummelen)
(Ondernemingsrecht 2017/61)

Berichten

ZIFO congres “Europeanisering van het Financiële recht en de Wft” 14 juni 2017

(...)

Afl. 06, 21 april 2017

Column

Onderbuik (Ella van Kranneburg)
(Ondernemingsrecht 2017/46)

Artikelen

Prof. mr. M.W. den Boogert / De beursgang en bescherming van ABN AMRO
(Ondernemingsrecht 2017/47) 

Mr. dr. P.J. van der Korst / Bedrijfsgeheimen: vanaf 2018 wettelijk geregeld
(Ondernemingsrecht 2017/48)

Mr. drs. D. Russchen & mr. J.A. Zwinkels / Versterking transparantie in het financieel toezicht
(Ondernemingsrecht 2017/49)

Rechtspraak

- Enquêterecht Hoge Raad 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2607 (Meavita) (Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté)
(Ondernemingsrecht 2017/50)

- Bestuurdersaansprakelijkheid - Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:133 (Holterman Ferho Exploitatie BV e.a./Spies.) (Mr. drs. T.M.C. Arons)
(Ondernemingsrecht 2017/51)

Boekbespreking

Steef M. Bartman, Adriaan F.M. Dorresteijn en Mieke Olaerts, Van het concern, negende druk, Deventer: Wolters Kluwer 2016 (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2017/52)

Reacties

Reactie op Mr. K.A.M. van Vught, ‘Arbitrage van besluiten in rechtspersonen. Fremdkörper of geheimtip?’, Ondernemingsrecht 2016/101 (Mr. J.M. de Jongh)
(Ondernemingsrecht 2017/53)

Op naar Groenselect II? Naschrift naar aanleiding van de reactie van Matthijs de Jongh op Ondernemingsrecht 2016/101 (Mr. K.A.M. van Vught)

(Ondernemingsrecht 2017/54)

Rectificatie

Rectificatie Ondernemingsrecht 2017/40

(...)

Afl. 05, 20 april 2017

Column

Een nieuwe polder (Ferdinand Grapperhaus)
(Ondernemingsrecht 2017/39)

Artikelen

Mr. J.M. Blanco Fernández / Bevoegdhedenovereenkomsten door bestuurders en commissarissen
(Ondernemingsrecht 2017/40) 

Prof. mr. B. Bierens / Het vereiste van afwikkelbaarheid: een breuklijn in het denken over de governance van systeemrelevante banken?
(Ondernemingsrecht 2017/41)

Mr. drs. C.F. Deelen / Congres Instituut voor Ondernemingsrecht: ‘Familievennootschappen’
(Ondernemingsrecht 2017/42)

Actualiteiten

Accountantsonderzoek betreffende de niet-financiële verklaring in het bestuursverslag (Dr. A.L. Vytopil LLB Msc & mr. F.M. Verburg)
(Ondernemingsrecht 2017/43)

Jaarsymposium Vereniging voor Jaarrekeningenrecht: ‘Doorwerking van formele aspecten van jaarrekeningenrecht in het ondernemingsrecht’ (Mr. drs. L. in ’t Veld)
(Ondernemingsrecht 2017/44)

Rechtspraak

Jaarrekeningenrecht en aansprakelijkheidsrecht Rb. Amsterdam 20 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2191 (X/Koninklijke Ahold N.V. e.a.) (Mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom & mr. drs A.C.W. Pijls)
(Ondernemingsrecht 2017/45)

(...)

Afl. 04, 12 maart 2017

Column

Privacy, transparantie en constitutionele toetsing (Kitty Lieverse)
(Ondernemingsrecht 2017/31)

Artikelen

Prof. dr. S. Perrick / Over de bevoegdheid van de rechter om de blokkeringsregeling van een B.V. buiten toepassing te verklaren
(Ondernemingsrecht 2017/32) 

Prof. mr. R.H. Maatman & mr. E.M.T. Huijzer / Pensioenfondsen op zoek naar schaalvergroting: van opf naar apf of ofp
(Ondernemingsrecht 2017/33)

Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans / Banken en onteigening
(Ondernemingsrecht 2017/34)

Actualiteiten

Fusie van bedrijfstakpensioenfondsen (Prof. mr. R.H. Maatman & mr. drs. C.J. Groffen)
(Ondernemingsrecht 2017/35)

Europese ontwikkelingen op het gebied van bestuurderstoetsingen; ESMA/EBA en ECB consulteren richtsnoeren en beleid (Mr. B.C.G. Jennen)
(Ondernemingsrecht 2017/36)

Rechtspraak

Financiering & zekerheden - HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046 (Rabobank/Reuser) (Mr. M.H.E. Rongen)
(Ondernemingsrecht 2017/37)

Civielrecht, faillissementsrecht - HR 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2172 (Kelderman) (Prof. mr. Barbara Bier)
(Ondernemingsrecht 2017/38)

(...)

Afl. 3, 16 februari 2017

Column

Een bezwaarlijke oplossing voor een bezwaarlijk probleem (Guido Roth)
(Ondernemingsrecht 2017/21)

Artikelen

Prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen & mr. B.G.J. Sap / Uitsluiten van vernietiging wegens bedrog in een SPA; waarom niet?
(Ondernemingsrecht 2017/22) 

Mr. L.H. Rammeloo & mr. W.F. Hendriksen / De praktijkvennootschap en het (niet kunnen) voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten. “De kantoorbescherming beperkt”
(Ondernemingsrecht 2017/23)

J.W. Hoevers & V. Lee / Analysis of the successful 2015/2016 IPO season
(Ondernemingsrecht 2017/24)

Mr. D. Kharagjitsing & mr. drs. M. van Eersel / De (rechts)onzekerheid van de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Een voorstel voor nieuwe regulering van trustkantoren
(Ondernemingsrecht 2017/25)

Actualiteiten

Teruggaaf van dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouders (Prof. dr. J.C.M. van Sonderen)
(Ondernemingsrecht 2017/26)

Eerste verplichte toepassing Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (Prof. mr. H. Beckman)
(Ondernemingsrecht 2017/27)

Rechtspraak

Enquêterecht HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2740 (MEI) (Mr. M.W. Josephus Jitta) 
(Ondernemingsrecht 2017/28)

Uitkoop - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 28 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2493 (Xeikon) (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/29)

- Uitkoop - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2676 (Sirowa) (Mr. D.J.F.F.M. Duynstee)
(Ondernemingsrecht 2017/30)

(...)

Afl. 2, 30 januari 2017

Column

Bouwen aan een Capital Markets Union op wankelende funderingen (Steven Hijink)
(Ondernemingsrecht 2017/11)

Artikelen

Prof. mr. D. Busch / Een kapitaalmarktunie voor een verdeeld Europa
(Ondernemingsrecht 2017/12) 

Prof. G.A. Ferrarini / Understanding the Role of Corporate Governance in Financial Institutions: A Research Agenda
(Ondernemingsrecht 2017/13)

Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers & mr. M.J.H. ten Kate / De Capital Markets Union vanuit een oogpunt van governance
(Ondernemingsrecht 2017/14)

Mr. G.W. Kastelein & prof. mr. V.P.G. de Serière / Een zwakke Brusselse poging tot herstel van de Securitisatiemarkt: gedoemd te mislukken?
(Ondernemingsrecht 2017/15)

Prof. mr. C.W.M. Lieverse & mr. R.J. Boogaard / Ontwikkelingen in het grensoverschrijdend aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
(Ondernemingsrecht 2017/16)

Mr. T.M.C. Arons & prof. mr. B.J. de Jong / Een nieuwe Verordening voor prospectus 2.0: minder lasten, meer flexibiliteit en relevantie
(Ondernemingsrecht 2017/17)

Mr. B.J.A. Zebregs / De CSD-verordening in het licht van de Capital Markets Union
(Ondernemingsrecht 2017/18)

Rechtspraak

Arbeidsrecht Hoge Raad 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2375 (GOM) (Prof. mr. L.G. Verburg)
(Ondernemingsrecht 2017/19)

Europees recht - College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 december 2015, ECLI:NL:CBB:2015:379 (Robeco beleggingsfondsen/AFM begrip gereglementeerde markt) (Mr. F.F. Nagelkerke)
(Ondernemingsrecht 2017/20)

(...)

Afl. 1, 30 december 2016

Column

Alles om ons heen verandert voortdurend (Gerard van Solinge)
(Ondernemingsrecht 2017/1)

Artikelen

Mr. E.M. Soerjatin / De raadsheer-commissaris in actie in het enquêterecht
(Ondernemingsrecht 2017/2) 

Mr. R.J. van Galen / De herziene Europese Insolventieverordening
(Ondernemingsrecht 2017/3)

Prof. mr. R.H. Maatman & mr. S. Leloux / Wet verbeterde premieregeling
(Ondernemingsrecht 2017/4)

Mr. I.P. van den Heuvel, mr. A. van Breda & mr. dr. B. Snijder-Kuipers / Herziening governance Rabobank; succes voor de coöperatie
(Ondernemingsrecht 2017/5)

Actualiteiten

Reuring rond turboliquidatie (Mr. M.Y. Nethe)
(Ondernemingsrecht 2017/6)

Rechtspraak

Rechtspersonenrecht HR 7 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2285 (Resort of the World/Maple Leaf) (S.M. Bartman
(Ondernemingsrecht 2017/7)

Personenvennootschapsrecht; commanditaire vennootschap - HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1061 (IMG/NVT) (Mr. Chr.M. Stokkermans)
(Ondernemingsrecht 2017/8)

- Enquêterecht - HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574 (M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2017/9)

Medezeggenschapsrecht Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4156 (Seaway Heavy Lifting Engineering) (J.J.M. van Mierlo)
(Ondernemingsrecht 2017/10)