ONDERNEMINGSRECHT - AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS
(versie november 2018)

Geachte auteur,

Mocht het zo zijn dat u in een zaak betrokken bent bij het onderwerp waarover u schrijft, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit de redactie te melden. De redactie acht dit van belang.

Deadlines kopij 2019: 2/1; 29/1; 26/2; 9/4; 7/5; 6/6; 3/9; 1/10; 5/11.
Deadlines kopij 2020: 2/1; 11/2; 10/3; 7/4; 5/5; 2/6; 1/9; 6/10; 3/11.
Deze data houden verband met de datum van de redactievergadering van Ondernemingsrecht.

Aanwijzingen voor auteurs

1. Schrijf een kort en bondig artikel. In de inleiding op het artikel een scherpe vraagstelling formuleren. Aan het slot een duidelijke conclusie trekken.

2. Lengte van het artikel (inclusief voetnoten) is maximaal 5 bladzijden in druk (= 15 bladzijden A4, geprint op regelafstand 1,5. oftewel plm. 5500 woorden = plm. 40.000 gezette tekens incl. spaties). Voor Rubrieken (Actualiteiten, Rechtspraak, Buitenland en Boekbesprekingen) is de gewenste maximumomvang 2 gedrukte pagina's (2200 woorden, 16.000 tekens incl.spaties). Een column is maximaal 950 woorden groot.

3. Geef het artikel een korte titel van maximaal 75 tekens inclusief spaties (eventueel aangevuld met een ondertitel). Gelieve onderdelen te voorzien van genummerde tussenkopjes met een titel.

4. Maak de zinnen niet te lang.

5. Gebruik zo min mogelijk citaten; standpunten van anderen bij voorkeur parafraseren.

6. Voetnoten: houd de voetnoten kort. Beperk deze tot verwijzingen. (Zie ook verwijzing naar webadressen onder punt 8). Gebruik geen titulatuur, wel voorletters.
Vermelding van personalia van de auteur van het artikel eveneens in voetnoot (voetnoot 1) opnemen (zie ook onder punt 10).
Verwijzingen in de tekst naar voetnoten plaatsen na het leesteken; tussen het leesteken (dwz. laatste letter van het voorafgaande woord) en het nootverwijzingscijfer géén spatie.

7. Lever de kopij als Word-bestand in per e-mail aan redactiesecretaris mw. mr. P.D. Insinger-Boreel, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8. Bij verwijzingen: publicatienummer vermelden (i.p.v. paginanummer). Bij het citeren van webadressen naar de hoofdpagina verwijzen (zie p.30-32 Leidraad 2010).
U dient de Wolters Kluwerbrede Schrijfwijzer (WKBS) van Kluwer aan te houden. Er zijn verschillende (externe) standaarden van belang voor (toepassing van) de WKBS:
Leidraad voor juridische auteurs, Aanwijzingen voor de regelgeving Schrijfwijzer van Renkema en het Groene boekje.
Voor spellingszaken en schrijfwijzen waarin de KBS niet voorziet wordt aangesloten bij het Spellingbesluit (praktisch uitgewerkt in het Groene boekje) en bij de Schrijfwijzer van Renkema.

De WKBS kunt u hier vinden.

9. Voor artikelen: voeg een zelfstandig leesbare abstract bij van tussen de 250 en 300 woorden. Deze wordt in een apart kadertje bij uw artikel geplaatst en gebruikt in nieuwsbrieven en op www.ondernemingsrecht.nl. Voeg daarnaast een korte samenvatting van het artikel bij van 40 tot 60 woorden. Deze wordt geplaatst in de inhoudsopgave aan de binnenzijde van het omslag.

10. Bij een artikel steeds een korte aanduiding van naam en beroep verstrekken, op te nemen in de vorm van een noot (noot 1) bij het artikel.

11. De ontvangst van uw artikel zal aan u door de redactiesecretaris worden bevestigd. Het artikel zal vervolgens door de redactie worden beoordeeld.
NB. Mocht u naar aanleiding hiervan een nieuwe versie inzenden, dan wordt u verzocht de aangebrachte wijzigingen (toevoegingen, schrappingen, veranderingen) op enigerlei wijze te markeren.

12. Neem in het artikel geen bedankjes op van personen die u bij het schrijven terzijde hebben gestaan.

13. U ontvangt drie presentexemplaren van het nummer waarin uw artikel is geplaatst.

14. Het honorarium wordt afgerekend aan het eind van het kwartaal.

15. De auteurs ontvangen een drukproef ter controle van de juiste verwerking van de tekst. Nagekomen tekstcorrecties kunnen niet in de drukproeven worden verwerkt.

* * *