‘De toekomst is geschiedenis’

Themanummer opgedragen aan Vino Timmerman

Column

De toekomst is geschiedenis (Gerard van Solinge)
(Ondernemingsrecht 2019/44)

Ernstige verwijten over ernstig verwijt (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2019/45)

Artikelen
Hans Beckman / Vaststelling van de jaarrekening nader beschouwd
(Ondernemingsrecht 2019/46)

Berend Jan Drijber / Willen we dit?
(Ondernemingsrecht 2019/47)

Robert van Galen / Timmerman en het insolventierecht
(Ondernemingsrecht 2019/48)

Steven Hijink & Kitty Lieverse / De internationalisering van het effectenverkeer ofwel de opleving van de leer van de statutaire zetel
(Ondernemingsrecht 2019/49)

Maarten Kroeze / Grondslagen van geldend ondernemingsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/50)

Marco Nieuwe Weme / Bescherming tegen afschaffing van bescherming
(Ondernemingsrecht 2019/51)

Martin van Olffen / The happy lawyer
(Ondernemingsrecht 2019/52)

Guido Roth / Van de AFM, de rechtsstaat, die aan haar voorbij gaat
(Ondernemingsrecht 2019/53)

Hanny Schutte-Veenstra / Zoek de nuance: afgeleide schade of directe schade?
(Ondernemingsrecht 2019/54)

Jaap van Slooten / De praktische betekenis van de OECD-richtlijnen voor het medezeggenschapsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/55)

Hans van Sonderen / Enkele fiscale aantekeningen bij ‘Een inkoop die geen inkoop is’
(Ondernemingsrecht 2019/56)

Charlotte Perquin-Deelen / De Timmerman-terughoudendheid
(Ondernemingsrecht 2019/57)

Pauline Insinger-Boreel / Van een groot kantoor naar tijdschrift Ondernemingsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/58)