Column

Bullshit jobs (Frans Overkleeft)
(Ondernemingsrecht 2019/141)

Artikelen

Prof. mr. B.J. de Jong / Redelijke vergoedingen voor belangenorganisaties en procesfinanciers bij WCAM-schikkingen
(Ondernemingsrecht 2019/142)

Mr. O. Oost / Arbitrage en de intrekking van rechtspersonenrechtelijke besluiten
(Ondernemingsrecht 2019/143)

Mr. J.M. Blanco Fernández / De koopman, de dominee, ESG en het vennootschapsrecht
(Ondernemingsrecht 2019/144)

Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2019
(Ondernemingsrecht 2019/145)

Mr. M.J. Giltjes & mr. drs. A.C.W. Pijls / De systematiek van het gebod tot het openbaar maken van voorwetenschap ontleed. Over de subtiele verhouding tussen de leden 1, 4, 7 en 8 van artikel 17 van de Verordening Marktmisbruik
(Ondernemingsrecht 2019/146)

Mr. S.C.E.F. Moulen Janssen / Het dwangakkoord buiten faillissement onder de WHOA en de aandeelhouder. Onder druk worden vennootschappelijke verhoudingen vloeibaar?
(Ondernemingsrecht 2019/147)

Actualiteiten

Wft uit koers (3): Een nieuw implementatiesysteem voor EU-verordeningen? (Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)
(Ondernemingsrecht 2019/148)

De EU-Richtlijn online oprichting van vennootschappen (Mr. K.J. Bakker)
(Ondernemingsrecht 2019/149)

Wijziging Handelsregisterwet 2007 en enkele daaraan gerelateerde onderwerpen (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/150)

Rechtspraak

- Vennootschapsrecht - HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649 (Rechtskarakter vof) (Mr. V.R. Feenstra)
(Ondernemingsrecht 2019/151)

- Enquêterecht - Hof Amsterdam (OK) 30 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1503 (L’etoile properties) (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2019/152)

Boekbespreking

R.M. Hermans, Het onderzoek in de enquêteprocedure (diss. ) (VDHI deel 145) (Mr. J.M. Blanco Fernández)
(Ondernemingsrecht 2019/153)

Reacties

Reactie op Hanegraaf, ‘Het verhalen van kosten van een enquête op een indirect bestuurder’, Ondernemingsrecht 2019/63 (Mr. P.H.M. Broere)
(Ondernemingsrecht 2019/154)

Naschrift (Mr. C.E.J.M. Hanegraaf)
(Ondernemingsrecht 2019/155)