Column 
Kantelpunt in en buiten het ondernemingsrecht en het doel van de onderneming (Maarten Verbrugh)
(Ondernemingsrecht 2019/67)

Artikelen
Prof. mr. J.M. de Jongh / Drie aspecten van tegenstrijdig belang
(Ondernemingsrecht 2019/68)

Prof. mr. C.D.J. Bulten & prof. mr. C.J.H. Jansen / De taak van de commissaris in een duurzame wereld
(Ondernemingsrecht 2019/69)

Mr. dr. S. Cools & mr. T.A. Keijzer / Over meervoudig stemrecht, loyaliteitsstemrecht, levenscycli en horizonbepalingen. Rechtseconomische en rechtsvergelijkende beschouwingen
(Ondernemingsrecht 2019/70)

Actualiteiten

De Claimcode 2019 (Pjotr Broere)
(Ondernemingsrecht 2019/71)

Naar een VN-verdrag over mensenrechten en transnationale ondernemingen (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/72)

De financiële sector en klimaatverandering (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/73)

Rechtspraak

- Mededingingsrecht - HvJ EU 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:204, C-724/17 (Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions) (Mr. B.J. Drijber)
(Ondernemingsrecht 2018/74)