Themanummer: Modernisering personenvennootschappen

Column

Lof van de beknoptheid (Vino Timmerman)
(Ondernemingsrecht 2019/104)

Artikelen

Prof. mr. M. van Olffen / Modernisering personenvennootschappen. Less is more, but can also be too little
(Ondernemingsrecht 2019/105)

Mr. V.A.E.M. Meijers / Personenvennootschappen: oprichting en toe- en uittreding
(Ondernemingsrecht 2019/106)

Prof. mr. W.J.M. van Veen / Rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap
(Ondernemingsrecht 2019/107)

Prof. mr. B.F. Assink / Het bestuur van de vennootschap, enige kanttekeningen
(Ondernemingsrecht 2019/108)

Mr. dr. S.E. van der Waals / De V van Voorontwerp en Vertegenwoordiging
(Ondernemingsrecht 2019/109)

Prof. mr. H.E. Boschma / Vermogensrechtelijke aspecten: de vennootschap-rechtspersoon als eigenaar, pandrecht en vruchtgebruik
(Ondernemingsrecht 2019/110)

Prof. mr. drs. I.S. Wuisman / Het Voorontwerp modernisering personenvennootschappen en aansprakelijkheid
(Ondernemingsrecht 2019/111)

Prof. mr. J.B. Huizink / De stille maatschap: het grootste geheim van ons recht
(Ondernemingsrecht 2019/112)

Mr. dr. A.J.S.M. Tervoort / De commanditaire vennootschap in het Voorontwerp modernisering personenvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/113)

Prof. mr. M.J.A. van Mourik / Gemoderniseerde personenvennootschappen, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
(Ondernemingsrecht 2019/114)

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman / Herstructurering van personenvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/115)

Mr. Chr. M. Stokkermans / Voortzetting onderneming door de laatste vennoot
(Ondernemingsrecht 2019/116)

Mr. dr. P.P.D. Mathey-Bal / Modernisering personenvennootschappen. Over winst, verlies en administratieplicht
(Ondernemingsrecht 2019/117)

Prof. dr. S. Perrick / Personenvennootschap, ontbinding en vereffening
(Ondernemingsrecht 2019/118)

Prof. dr. S.A. Stevens / Op weg naar een nieuw regime voor personenvennootschappen: de fiscale uitdagingen
(Ondernemingsrecht 2019/119)

Voorontwerp wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/120)