Column
Blokkers boekhoudkundige truc (Hans Beckman)
(Ondernemingsrecht 2018/129)

Artikelen
Prof. mr. F.G. Laagland / Voorbij de grenzen van het Nederlandse werknemersbegrip. Een Europese analyse van de zzp-plannen van het Nederlandse kabinet
(Ondernemingsrecht 2018/130)

Mr. B.C.G. Jennen / De voorafgaande toetsing van aandeelhouders van financiële ondernemingen
(Ondernemingsrecht 2018/131)

Prof. mr. M.A. Verbrugh / De ‘European Model Company Act’ (EMCA)
(Ondernemingsrecht 2018/132)

Boekbespreking

M.J. van Uchelen-Schipper, De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting (diss. Utrecht 2018), IVO nr. 112, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (Mr. C.H.C. Overes)
(Ondernemingsrecht 2018/133)

Reacties

Reactie op Schwarz, Ondernemingsrecht 2018/96 (Mr. R.A.F. Timmermans)
(Ondernemingsrecht 2018/134)

Naschrift (Prof. mr. C.A. Schwarz)
(Ondernemingsrecht 2018/135)