Column

Zzp troubles (Jaap van Slooten)
(Ondernemingsrecht 2019/132)

Artikelen

Mr. J.G.C.M. Galle & mr. M.J. Giltjes / Governance en diversiteit pensioenfondsen anno 2019: looking back to move forward
(Ondernemingsrecht 2019/133)

Mr. K. Frielink, mr. drs. M. van Eersel & mr. dr. M.T. van der Wulp / De Wet toezicht trustkantoren 2018. Over een voortgaande strijd om beheersing van integriteitsrisico’s
(Ondernemingsrecht 2019/134)

Mr. F. Heideman & prof. dr. I.J.J. Burgers / Herziening van de rulingpraktijk en beroepsaansprakelijkheid
(Ondernemingsrecht 2019/135)

Actualiteiten

Wft uit koers (2): De niet geregelde ‘gereglementeerde informatie’ (Drs. R. Abma & prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)
(Ondernemingsrecht 2019/136)

Rechtspraak

- Rechtspersonenrecht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht - Hoge Raad (Belastingkamer) 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:576 (Transportbedrijf-arrest) (Prof. mr. B.F. Assink)
(Ondernemingsrecht 2019/137)

- Financieel recht - Hoge Raad 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:746 (overdrachtsregeling Conservatrix) (Mr. A.J.A.D. van den Hurk)
(Ondernemingsrecht 2019/138)

- Pensioenrecht, algemeen verbintenissenrecht, gelijke behandeling - Hof Amsterdam 23 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1452 (Euronext) (Mr. A.G. van Marwijk Kooy)
(Ondernemingsrecht 2019/139)

Boekbespreking

Mr. drs. E.V.A. Eijkelenboom, Vertrouwen voorop. Een onderzoek naar kwaliteitsbevorderende wetgeving voor Nederlandse accountantsorganisaties (diss Rotterdam) (IVOR nr. 114) (Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA)
(Ondernemingsrecht 2019/140)