Column
Claimtransparantie (Berend Jan Drijber)
(Ondernemingsrecht 2018/93)

Artikelen

Mr. dr. G.N.H. Kemperink / “Ik hoor u wel, maar luister niet…”: de raad van commissarissen en het executive committee bij de beursgenoteerde vennootschap
(Ondernemingsrecht 2018/94)
Mr. dr. C.J.A. van Geffen / De (achterhaalde) wettelijke band tussen jaarrekening en kapitaalbescherming
(Ondernemingsrecht 2018/95)

Actualiteiten

Ahold Delhaize en de verlenging van de optie op beschermingsaandelen; enkele observaties (Prof. mr. C.A. Schwarz)
(Ondernemingsrecht 2018/96)
De invoering van een wettelijke bedenktijd: bedenkt de wetgever zich? (Mr. R. Traas)
(Ondernemingsrecht 2018/97)

Rechtspraak

- Internationaal privaatrecht - Hof van Justitie van de Europese Unie 7 maart 2018, nr. C-560/16, ECLI:EU:C:2018:167 en ECLI:EU:C:2017:872 (E.ON Czech Holding) (Mr. S. van Dongen)
(Ondernemingsrecht 2018/98)