Themanummer: Aandeelhoudersrichtlijn

Ten geleide

Leidt de herziene Aandeelhoudersrichtlijn tot meer langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders? (Maarten Verbrugh & Kid Schwarz)
(Ondernemingsrecht 2019/156)

Artikelen

Prof. mr. B.F. Assink & prof. mr. L. Timmerman / Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders
(Ondernemingsrecht 2019/157)

Drs. R. Abma / De positie en rol van institutionele beleggers
(Ondernemingsrecht 2019/158)

Prof. mr. E.C.H.J. Lokin / Implementatie van de herziene
Aandeelhoudersrichtlijn: het bezoldigingsbeleid
(Ondernemingsrecht 2019/159)

Prof. mr. J.M. de Jongh / Tegenstrijdig belang en transacties met verbonden
partijen
(Ondernemingsrecht 2019/160)

Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort / De bedenktijd: naïef of noodzaak?
(Ondernemingsrecht 2019/161)

Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers & mr. M.R.S.S. Soliman / De implementatie van de herziene
Aandeelhoudersrichtlijn
(Ondernemingsrecht 2019/162)

Actualiteiten

Ltd’s in the Netherlands and BV’s in the UK after a no-deal Brexit (Michael Cuthbertson & Paul Olden)
(Ondernemingsrecht 2019/163)

Corporate governance en het apply and explain principe (Mr. A.A. Sewbaransingh & mr. H. Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/164)

Rechtspraak

- Burgerlijk procesrecht/Enquêterecht - HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1279
(Enquêteprocedure Xeikon) (Mr. P.H.M. Broere)
(Ondernemingsrecht 2019/165)