Column

De contractuele enquêtebevoegdheid (z)onder voorwaarden (Tom Salemink)
(Ondernemingsrecht 2019/11)

Artikelen
Prof. mr. M. van Olffen / Voorontwerp wettelijke bedenktijd beursvennootschappen
(Ondernemingsrecht 2019/12)

Mr. P.L. Hezer & mr. dr. P.P. de Vries / De verplichting tot ondertekening van de jaarrekening bij de BV en de NV
(Ondernemingsrecht 2019/13)

Mr. J.M. Blanco Fernández / Het oordeel van de onderzoeker over wanbeleid
(Ondernemingsrecht 2019/14)

Mr. M.W. Josephus Jitta / Reverse listings en een aantal in dat verband opkomende vragen
(Ondernemingsrecht 2019/15)

Prof. dr. S. Perrick / Een verdergaande bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid over aandelen op naam
(Ondernemingsrecht 2019/16)

Mr. C.R. Nagtegaal / “Volstorting” van aandelen bij fusie en splitsing
(Ondernemingsrecht 2019/17)

Rechtspraak

Vennootschapsrecht - Hoge Raad (Civiele kamer) 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652 (Boskalis/Fugro) (Mr. E.J. Breukink)
(Ondernemingsrecht 2018/18)

Boekbespreking

Mr. K. Spruitenburg, De enquêtegerechtigden bij de NV en de BV, een onderzoek naar de toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 153), Deventer: Wolters Kluwer 2018, 528 p. (Mr. M.W. Josephus Jitta)
(Ondernemingsrecht 2019/19)

C.J.C. de Brauw, Overnames van beursvennootschappen (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut deel 143), Deventer: Wolters Kluwer 2017, 1.084 p. (Harold Koster)
(Ondernemingsrecht 2019/20)