Columns

 
Prof. mr. G. van Solinge, ‘De anderhalvemeteronderneming’, Ondernemingsrecht (2020/XXVII PDF)
 
Prof. mr. S. Hijink, ‘Onzeker ondernemingsrecht – het coronavirus and beyond’ Ondernemingsrecht (2020/50 PDF)
 

Artikelen

Prof. mr. J.W. Winter, prof. mr. J.M. de Jongh, prof. mr. J.B.S. Hijink, prof. mr. L. Timmerman, prof. mr. G. van Solinge en 20 andere hoogleraren ondernemingsrecht, ‘Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer’, Ondernemingsrecht (2020/86 PDF) 

Mr. R.J. van Galen, ‘Pleidooi voor uitstel van betaling’, Ondernemingsrecht (2020/I PDF)
 
Mr. V.R. Vroom & mr. G. Kreuze, ‘Herfinanciering en herstructurering in tijden van Corona’, Ondernemingsrecht (2020/II PDF)
 
Mr. B.J. Drijber, 'Staatssteun in tijden van corona: hoe ver mag de geldkraan open?' Ondernemingsrecht (2020/III PDF)
 
Mr. dr. C.F. Perquin-Deelen, 'Diversiteit in tijden van crisis', Ondernemingsrecht (2020/IV PDF)
 
Prof. mr. J.W. Winter & prof. dr. E.L.H.M. van de Loo, De rol van de raad van commissarissen ten tijde van nood, Ondernemingsrecht (2020/V PDF)
 
Mr. C.R. Nagtegaal, Het coronavirus en de algemene vergadering, Ondernemingsrecht (2020/VI PDF)

Prof. mr. B.J. de Jong, Voorkomen van ongewenste zeggenschap in vennootschappen die van vitaal belang zijn voor de volksgezondheid bij een virusuitbraak, Ondernemingsrecht (2020/VII PDF)
 
Prof. mr. E.P.M. Joosen & prof. mr. C.W.M. Lieverse, ‘De coronacrisis en de versoepeling van de prudentiële eisen voor banken’, Ondernemingsrecht (2020/VIII PDF)
 
Prof. mr. V.P.G. de Serière, ‘Enkele opmerkingen over EU crisismaatregelen’, Ondernemingsrecht (2020/IX PDF)
 
Prof. mr. S.M. Bartman & mr. A. van Hoe, ‘Selectieve betaling aan schuldeisers in tijden van nood in Nederland en België’, Ondernemingsrecht (2020/X PDF)
 
Mr. drs. B.T.M. van der Wiel & mr. L.V. van Gardingen, ‘De coronacrisis en termijnen in de civiele rechtspleging’, Ondernemingsrecht (2020/XI PDF)
 
Prof. mr. J.M. van Slooten, ‘De NOW: een loonsubsidieregeling met enkele strategische aspecten’, Ondernemingsrecht (2020/XII PDF)
 
Prof. mr. J.M. de Jongh, ‘Onderneming en maatschappij: naar een nieuw sociaal contract? De Loi PACTE als voorbeeld’ Ondernemingsrecht (2020/XIII PDF
 
Prof. dr. J.C.M. van Sonderen, ‘Fiscale aspecten van het coronavirus’,Ondernemingsrecht (2020/XIV PDF)
 
Mr. drs. M. Jansen, ‘Privacy en corona vanuit het perspectief van de ondernemer’, Ondernemingsrecht (2020/XV PDF)
 
Prof. dr. P.W.A. Eimers, ‘Continuïteit in de controleverklaring ten tijde van COVID-19’, Ondernemingsrecht (2020/XVI PDF)
 
Mr. M. van der Weide, ‘De consequenties van een uitstel van betaling onder hypotheekleningen voor RMBS transacties’ Ondernemingsrecht (2020/XVII PDF)
 
Drs. R. Abma & mr. D.P. van Kleef, ‘Stewardshipverplichtingen in tijden van corona’, Ondernemingsrecht (2020/XVIII PDF)
 
Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes & mr. A. Hogeterp, ‘De coronacrisis en MAC-clausules in M&A-contracten’, Ondernemingsrecht (2020/XIX PDF)
 
Prof. mr. M. van Olffen & mr. C.R. Nagtegaal, ‘Tijdelijke wet COVID-19 - vergaderen rondom het coronavirus’, Ondernemingsrecht (2020/XX PDF)
 
Prof. mr. H. Beckman, ‘Jaarrekeningperikelen in tijden van corona’, Ondernemingsrecht (2020/XXI PDF)
 
Mr. dr. M.J. van Uchelen-Schipper & mr. dr. P.P. de Vries, ‘Ontstentenis of belet van bestuurders en commissarissen in tijden van corona’, Ondernemingsrecht (2020/XXII PDF)
 
Mr. K.A.M. van Vught, ‘De geldigheid van besluiten onder de coronanoodwet’, Ondernemingsrecht (2020/XXIII PDF)
 
Mr. B. Bier, ‘Dividend in coronatijd?’, Ondernemingsrecht (2020/XXIV PDF)
 
Mr. C.J.C. de Brauw, ‘Overleven, strategie en bescherming: geen sympathie voor corona- koopjesjagers bij Nederlandse beursvennootschappen’,
Ondernemingsrecht (2020/XXV PDF)
 
Prof. dr. L.G. van der Tas & mr. S. Visser, ‘Invloed coronacrisis op financiële verslaggeving’, Ondernemingsrecht (2020/XXVI PDF)

 

Officiële publicaties

 

Wet van 22 april 2020, houdende tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (PDF)

Besluit van 22 april 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (PDF)