Dit tijdschrift informeert u diepgaand over onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht en het financieel recht. Bovendien is aandacht voor relevante onderwerpen op het gebied van Europees-, economisch-, mededingings-, sociaal-, insolventie- en fiscaalrecht. De inhoud bestaat uit een column, artikelen, actualiteiten, commentaren op rechtspraak en boekbesprekingen. Ondernemingsrecht (1999) is ontstaan door een fusie tussen De Naamlooze Vennootschap (1922) en TVVS (1958).

European Company and Financial Law Review
Ondernemingsrecht heeft een samenwerkingsverband met European Company and Financial Law Review (ECFR) <www.degruyter.de/journals/ecfr/> onder redactie van ‘Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht’(ZGR).