Van de redactie en de uitgever
Vanwege het karakter van dit themanummer bevatten de artikelen geen samenvatting. In plaats daarvan treft u hieronder de artikelen van Vino Timmerman aan die de huidige leden van de redactie hebben geïnspireerd bij het schrijven van hun bijdragen.

Hans Beckman / Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Berend Jan Drijber / Willen we dit?

Robert van Galen / Doorbraak van aansprakelijkheid; aansprakelijkheid moedervennootschap voor dochtervennootschap na mislukt reddingsplan?

Steven Hijink & Kitty Lieverse / De internationalisering van het effectenverkeer ofwel de opleving van de leer van de statutaire zetel

Maarten Kroeze / Grondslagen van geldend ondernemingsrecht (Oratie EUR 2008)

Marco Nieuwe Weme / Bescherming zonder bescherming

Martin van Olffen / The happy lawyer en de toekomst van het ondernemingsrecht

Guido Roth / De AFM in de Nederlandse rechtsstaat

Hanny Schutte-Veenstra / Kan een aandeelhouder of vennootschapsschuldeiser afgeleide schade vorderen?

Jaap van Slooten / De OESO-gedragscode voor multinationale ondernemingen

Hans van Sonderen / Een inkoop die geen inkoop is

Charlotte Perquin-Deelen / De rechter en de toetsing van het ondernemingsbeleid

Pauline Insinger-Boreel / “It all ends in tears anyway”